Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Οδηγίες ΕΟΠΥΥ για τα επιδόματα λουτροθεραπείας 2015

 Όλες οι ενημερώσεις για τα επιδόματα Λουτροθεραπείας στη βασική μας σελίδα: Ταμεία/κατάθεση ΕΟΠΥΥ- Βασικοί κανόνες/Σφραγίδες

ΘΕΜΑ :Συμπληρωματικές οδηγίες για χορήγηση λουτροθεραπείας στους
ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2015.

Mε το αρ. πρωτ. ΔΒ3Α/Φ115/ΟΙΚ.20701/25-5-2015 έγγραφο, σας έγιναν γνωστές οι όροι και
οι προϋποθέσεις για την χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας για το έτος 2015.
 Επειδή σε πολλές περιοχές της χώρας παρατηρήθηκε έλλειψη ιατρών ειδικότητας Ρευματολόγου, τόσο συμβεβλημένων όσο και υπηρετούντων σε Κρατικά ή Στρατιωτικά Νοσοκομεία, σε Πανεπιστημιακές Κλινικές ή σε μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., οι Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ και τα Τμήματα Παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύνανται να κάνουν αποδεκτές κατ’ εξαίρεση για το 2015, τις γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από ορθοπαιδικούς ιατρούς υπηρετούντες στις ανωτέρω μονάδες υγείας ή από τους κατά τόπους συμβεβλημένους ορθοπαιδικούς με τον ΕΟΠΥΥ και για νοσήματα, όπως αυτά έχουν ορισθεί στην παράγραφο Α1 του ανωτέρω γενικού εγγράφου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜ.ΚΟΝΤΟΣ