Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Ηλεκτρονικό μάτι από τον ΕΟΦ των ταινιών γνησιότητας

Ηλεκτρονικό «μάτι» για τη γνησιότητα και τη διακίνησης των φαρμάκων, ενεργοποιεί ο ΕΟΦ με την καθιέρωση σύγχρονου συστήματος καταχώρησης και παρακολούθησης των ταινιών γνησιότητας. Για τον καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση των φαρμάκων μάλιστα, η διοίκηση του ΕΟΦ επαναφέρει την ταινία γνησιότητας των φαρμάκων από επιστροφές εξαγωγών. 
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη μετά τα ...λάθη που εντοπίστηκαν από την ακύρωση της ταινίας γνησιότητας, στο στάδιο της εξαγωγής του φαρμάκου. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε συχνά να ακυρώνεται  μια ταινία γνησιότητας για εξαγωγή του φαρμάκου και στη συνέχεια η ταινία αυτή να εμφανίζεται σε  ελληνικό φαρμακείο που προσπαθεί να εκτελέσει τη συνταγή. 
 

 

Ο ΕΟΦ θεωρεί ότι σε μια  τέτοια περίπτωση,  ο χονδρέμπορος  ευθύνεται για τη λάθος ακύρωση  -η οποία θεωρείται παράβαση των διατάξεων  καλής διάθεσης  και κυκλοφορίας-  και καλείται να αντικαταστήσει το φάρμακο στο συγκεκριμένο φαρμακείο. 
 
Με την εγκύκλιο, ο ΕΟΦ, καλεί όλους τους χονδρέμπορους φαρμακευτικών (φαρμακαποθήκες  -  πρατήρια  -  κέντρα διανομής)  που έχουν πραγματοποιήσει εξαγωγή/ενδοκοινοτική διακίνηση και έχουν επιστροφές φαρμακευτικών προϊόντων και που επιθυμούν να τα επαναφέρουν ως εμπορεύσιμα στην εγχώρια αγορά, να ενημερωθούν για τη νέα διαδικασία επαναφοράς των ακυρωμένων δηλωθέντων ταινιών γνησιότητας. 
 
Μέχρι σήμερα οι χονδρέμποροι πραγματοποιούσαν την ηλεκτρονική   ακύρωση των ταινιών γνησιότητας για τα φάρμακα που διακινούσαν εκτός Ελλάδας, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα στο σύστημα  για  την επαναφορά της ταινίας, στις περιπτώσεις που τα προϊόντα επιστρέφονται από τον πελάτη του εξωτερικού  και προορίζονται να διατεθούν στην ελληνική αγορά ή να επανεξαχθούν σε άλλο κράτος. 
 
Με τη νέα επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΦ είναι πλέον εφικτή η διαχείριση των επιστροφών των ταινιών γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων από εξαγωγή. Οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση.
 
 Κάθε αίτημα, που περιλαμβάνει όλους του  σειριακούς αριθμούς  για  επαναφορά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου με αυτόματο τρόπο από το σύστημα. Η επεξεργασία του κάθε αιτήματος θα γίνεται μέσα  σε χρονικό περιθώριο 15 ημερών, από την ολοκλήρωση του αιτήματος ως προς τα δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται ότι όσες εταιρείες είχαν υποβάλλει ήδη αιτήματα επιστροφών στο ΤΕΚ, καλούνται να τα υποβάλλουν  ξανά  ηλεκτρονικά αίτηση.

πηγή: healthview