Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Νέα είδη που θα αποζημιώνονται μόνο με ηλεκτρονική γνωμάτευση

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΥ

Σχετικό: Το γενικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 43113/13-11-2015 του ΕΟΠΥΥ


Με το ανωτέρω έγγραφο ανακοινώθηκε ότι από 19-11-2015 δεν θα γίνονται δεκτές χειρόγραφες γνωματεύσεις για την αποζημίωση οστομικών ειδών, καθετήρων και λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που περιλαμβάνεται στον συνημμένο πίνακα του εγγράφου αυτού. Για τα υπόλοιπα αναλώσιμα υγειονομικά είδη που προβλέπονται από τον ΕΚΠΥ καθώς και για τα σκευάσματα ειδικής διατροφής... 
... πρόκειται να ανακοινωθεί σύντομα η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Μέχρι τότε η διαδικασία παραμένει η ίδια και εξακολουθούν να γίνονται δεκτές χειρόγραφες γνωματεύσεις των θεραπόντων γιατρών. Σας παραθέτουμε συνημμένο πίνακα με αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που δεν έχει συμπεριληφθεί μέχρι τώρα στα είδη για τα οποία έχει ξεκινήσει η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ


Δείτε όλα τα είδη που έχουν ένταχθεί μέχρι τώρα ΕΔΩ

Δείτε τα είδη που μπαίνουν πλέον στο έγγραφο: