Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Καμία αύξηση στα ΜΗΣΥΦΑ μέχρι τις 31/12/2016

Δεν επιτρέπεται αύξηση των τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ έως την 31-12-2016, σύμφωνα με νέα απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται ουσιαστικά για τροποποίηση και συμπλήρωση της  απόφασης «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων». 
 
Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι «για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ η αναγραφόμενη  λιανική τιμή είναι ενδεικτική και συνιστά την ανώτατη λιανική τιμή έως την 31-12-2016». 
  Στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι «Οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής τους, διατηρούν το 65% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, μετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων». 
 
Τέλος, οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την ανωτέρω ανατιμολόγηση εξακολουθούν να ισχύουν  για χρονικό διάστημα  είκοσι (20) ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και σαράντα πέντε (45) ημερών για τα φαρμακεία. 

πηγή: healthview.gr