Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Σφραγίδες Ιατρών: ο ΕΟΠΥΥ μας ενημερώνει για την πληρότητα μιας σφραγίδας

Με τη διευκρίνιση ότι δεν θεωρείται παράλειψη ένα στοιχείο που λείπει από μια σφραγίδα Ιατρού όταν αυτό υπάρχει σε κάποιο άλλο σημείο μιας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ή συνταγής (σ.σ. η ακριβής έκφραση είναι: «Επομένως, θεωρείται αυτονόητο ότι έλλειψη στοιχείου προκύπτει, όταν αυτό δεν μπορεί να συναχθεί καθόλου από το σώμα του εντύπου»), αλλά και προθεσμία ενός μήνα στους Ιατρούς να έχουν τις σωστές σφραγίδες ανάλογα το ρόλο τους (εργαζόμενοι σε Νοσοκομεία, ιδιωτικές, Κέντρα Υγείας, ιδιώτες συμβεβλημένοι ή και ιδιώτες απλά), ο ΕΟΠΥΥ μας ανακοινώνει πώς πρέπει να είναι σωστά μια σφραγίδα σε μια γνωμάτευση ή/και συνταγή.

Δείτε το έγγραφο:
 


 
... ΕΔΩ

το έγγραφο αυτό θα συμπεριληφθεί στην βιβλιοθήκη μας στους "Βασικούς κανόνες συνταγογράφησης"