Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Δελτίο Τύπου από τις Ενεργειακές Κοινότητες Φαρμακοποιών

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 27/5/2023, διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης, οι πρώτες Γενικές Συνελεύσεις των Ενεργειακών Κοινοτήτων «Απόλλων» και «Ηώς», τις οποίες έχουν συστήσει Φαρμακοποιοί και Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών και εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων ΔΣ των Κοινοτήτων.

Οι εκλογές των δύο Ενεργειακών Κοινοτήτων διεξήχθησαν διαδικτυακά με τη χρήση του συστήματος Zeus της πλατφόρμας του gov.gr, το οποίο παρέχει όλες τις απαραίτητες από τον νόμο και το καταστατικό προδιαγραφές ασφάλειας.

Με το πέρας των εκλογών συστήθηκαν τα νέα ΔΣ των Ενεργειακών Κοινοτήτων:

 

 

Απόλλων:

Πρόεδρος: Σπυρίδης Αργυρός

Γραμματέας: Σιάσος Γεώργιος

Ταμίας: Δανίκας Χρήστος

Ηώς:

Πρόεδρος: Σπυρίδης Αργυρός

Γραμματέας: Κλοκώνη Σοφία

Ταμίας: Τσιριμπής Δημήτριος

Τα νέα ΔΣ θα συνεχίσουν τις δράσεις για τη διερεύνηση του πρόσφατου νέου νομοθετικού πλαισίου προς την βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δύο Ενεργειακών Κοινοτήτων, καθώς και τις ενημερώσεις των μελών και των ενδιαφερόμενων Συναδέλφων.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδης Αργυρός