Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΟ "ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ " ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ