Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Τι πρέπει να κάνετε για να ενταχθεί το φαρμακείο σας στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Όπως σας ενημερώσαμε πριν λίγες μέρες, «τρέχει» από τις 20/5/2020 έως τις 28/5/2020 στις 12.00 το μεσημέρι πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δάνειο κεφαλαίου κίνησης, το λεγόμενο ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν και τα φαρμακεία όπως μας διαβεβαίωσαν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Πράγματι αυτό φαίνεται πως ισχύει, αφού ήρθαμε σε επικοινωνία με τα κεντρικά μεγάλης συστημικής τράπεζας. Εκεί τα πλέον αρμόδια στελέχη μας επιβεβαίωσαν το γεγονός.
Για να συμβεί όμως αυτό υπάρχει μια.....

ΠΦΣ: Απόσυρση και μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές από τα φαρμακεία

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20.3.2020) ορίζεται ότι: «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, υποχρεούνται στην απόσυρση και τη μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία τηρούνται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή εντός της επιχείρησης.».


Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Αρχαιρεσίες ΠΦΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 1704

Προς :
1. Τακτικούς Αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Π.Φ.Σ.
2. Αναπληρωματικούς Αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Π.Φ.Σ.
3. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώραςΘέμα: «Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή του δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., καθώς και 4 τακτικών και 4 αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και συνδυασμών»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο του αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. της 15ης Μαΐου 2020.

Δυνάμει των υπ’ αριθμόν 1 και 2 αποφάσεών του, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την 25η Ιουλίου 2020, ημέρα Σάββατο, και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας για την 26η Ιουλίου 2020, ημέρα Κυριακή, για την ανάδειξη:


Ανάγκη για αίμα 22/5/20

Συγγενής συναδέλφου έχει άμεση ανάγκη από μια φιάλη αίματος. Το όνομα της ασθενούς είναι Σωτηρίου-Καλογήρου Βασιλική και νοσηλεύεται στην κλινική Λευκός Σταυρός. Να σταλεί υπ'όψιν Νοσοκομείου Αλεξάνδρα.


Μείωση στα 18.30 ευρώ της ανώτατης τιμής αποζημίωσης των ταινιών μέτρησης σακχάρου!

Αναδημοσίευση από Pharmateam.blogspot.gr :

Αιφνιδιαστική αλλαγή στις ανώτατες τιμές αποζημίωσης των ταινιών μέτρησης σακχάρου σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία διαμορφώνεται πλέον στα 18.30 ευρώ (17.26 χωρίς ΦΠΑ) λόγω της μείωσης του ΦΠΑ:

Ουσιαστικά πρόκειται για αναπροσαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ από το 13% -> 6%, η καθαρή τιμή αποζημίωσης άνευ ΦΠΑ παραμένει ίδια, στα 17,26€.

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19

Σύμφωνα με ενημέρωση από Π.Φ.Σ., συμπεριλαμβάνονται και τα φαρμακεία

Το πρόγραμμα παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με 100% επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.
Tα δάνεια θα χορηγούνται άμεσα από συνεργαζόμενες τράπεζες κατόπιν αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα της πλήρους επιδότησης επιτοκίου για δύο χρόνια, η επιχείρηση καταβάλλει μόνο το κεφάλαιο για 2 χρόνια. ενώ για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου επιδοτείται το 40% του επιτοκίου. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Υποδείγματα αιτήσεων θεραπείας για το Σκεύασμα Ειδικής Διατροφής Resurgex

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τρεις διαφορετικές εκδοχές αιτήσεων θεραπείας για τις περιπτώσεις του Σκευάσματος Ειδικής Διατροφής Resurgex , ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κάθε φαρμακοποιός.

Πιο συγκεκριμένα, τα τρία υποδείγματα αναφέρονται :
  1. Για τις περιπτώσεις που είχατε περικοπή ή δεν αποζημιωθήκατε την δαπάνη ή τις  δαπάνες.
  2. Για τις περιπτώσεις που σας ανακοίνωσαν ότι θα σας καταλογίσουν το ποσό που σας πλήρωσαν , δηλαδή θα σας παρακρατήσουν ή σας παρακράτησαν δαπάνες που αρχικά πληρωθήκατε.
  3. Για περιπτώσεις όπου υπάρχει συνδυασμός των δύο παραπάνω περιπτώσεων (1) και (2).
Επίσης :


Παράταση άυλης συνταγογράφησης

Παράταση λαμβάνει το μέτρο της άυλης συνταγογράφησης έως τις αρχές του προσεχούς Φθινοπώρου με την απόφαση των υπουργών Υγείας και Επικρατείας.
Η απόφαση 2651 για την «Παράταση παροχής της υπηρεσίας άυλης συνταγογράφησης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’1929/20.05.2020.
Με στόχο την εξυπηρέτηση των ασθενών, οι ιατροί του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας θα έχουν τη δυνατότητα....

Νέα τεχνολογία για την προστασία της αναπνοής από ιούς και αλλεργίες

Η προστασία της αναπνοής είναι η βασική αιτία για την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε χώρους όπου συναθροίζονται πολλοί άνθρωποι, τώρα με την κατάργηση του lockdown και το σταδιακό άνοιγμα της κοινωνίας μας.
Ο κορονοϊός μεταδίδεται με σταγονίδια που εκπνέουμε όχι μόνο όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, αλλά κι όταν μιλάμε ή αναπνέουμε. Στην περίπτωση του βήχα ή του φταρνίσματος, τα σταγονίδια αυτά είναι μεγαλύτερα από 5μm και εκτινάσσονται σε απόσταση έως και 4 μέτρα, ενώ στην περίπτωση της ομιλίας και της αναπνοής, είναι μικρότερα από 5μm και δεν «ταξιδεύουν» μακρύτερα από το 1 μέτρο.


Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Καταβολή μειωμένων εισφορών από τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τον Απρίλιο 2020

Συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 15, επεκτείνεται...

ΠΦΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ POS _ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΑΠΟ: Τράπεζα Πειραιώς
ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Υπόψη: κ.κ. Α. Βαλτά, Προέδρου, Σ. Ζήκα, Αντιπροέδρου, Κ. Κούβαρη Γ. Γραμματέα, Σ. Καλογερόπουλου, Ταμία

ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας

Αθήνα: 14/5/2020

Αξιότιμοι κύριοι

Σε απάντηση σχετικής σας επιστολής αναφορικά με το ανωτέρω θέμα αφενός και της πρόσφατης εξαιρετικά εποικοδομητικής συζήτησής μας αφετέρου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την μακρόχρονη συνεργασία μας σε συνδυασμό με την εδραιωμένη πεποίθηση και αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς των Φαρμακείων στην κοινωνία και οικονομία της Ελλάδας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλλουμε την συνολική πρότασή μας, ως αναλύεται κατωτέρω.


Αδύνατη η επικοινωνία με το ΤΣΑΥ- Εκτός όλα τα e-mail

To ότι δεν δέχεται κόσμο το ΤΣΑΥ ή μόνο με ραντεβού -όπως και όλο το Δημόσιο το τελευταίο δίμηνο- είναι λογικό. Είναι όμως παράλογο το γεγονός ότι πέρα από τη γνωστό πρόβλημα με τα τηλέφωνα που απαντώνται μετά από δεκάδες προσπάθειες, πλέον είναι αδύνατη και η συνεννόηση μέσω e-mail. Την φωτό μας την έστειλε συνάδελφος που δοκίμασε να στείλει σε όλα τα μέιλ επικοινωνίας. Και το σάιτ του ταμείου έχει πέσει εδώ και λίγες μέρες αλλά αυτό δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση... 


Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

Παράταση στο όριο των ανέπαφων συναλλαγών χωρίς PIN

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, πιστές στη δέσμευση διαρκούς συνδρομής τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική πρακτική, θα διατηρήσουν έως την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ.
Το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρινό και με τα μέχρι σήμερα δεδομένα εφαρμογής του, από την 30η Μαρτίου 2020 οπότε και υιοθετήθηκε, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε σχεδόν καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

Αντισώματα κατά κορωνοϊού από εμβόλιο της Moderna

Η δοκιμή του εμβολίου της Moderna κατά του κορωνοϊού παρήγαγε αντισώματα της Covid-19 και στους 45 συμμετέχοντες, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εταιρεία βιοτεχνολογίας.

Σύμφωνα με το CNBC, σε κάθε συμμετέχοντα δόθηκε δόση 25 μικρογραμμαρίων (mcg), 100 mcg ή 250 mcg και στους δύο εμβολιασμούς, με 15 άτομα σε κάθε ομάδα δόσεων. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη έλαβαν δύο δόσεις του δυνητικού εμβολίου, μέσω ενδομυϊκής ένεσης στο χέρι, σε απόσταση περίπου 28 ημερών.

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

e-ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Ιουνίου

Την τροποποίηση του προγράμματος προπληρωμής των συντάξεων του μηνός Ιουνίου 2020 αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και την αποφυγή συνωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα και στα ΑΤΜ, λόγω του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: