Στη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε το γεγονός ότι τα πρωτόκολλα μπορεί μεν να αποτελούν επιστημονικά εργαλεία για την καθοδήγηση του γιατρού στην ορθή πρακτική διαχείρισης της ασθένειας, όμως θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά, για το σύνολο των ασθενών, τόσο σε ότι αφορά την περιστολή του κόστους της θεραπευτικής προσέγγισης, όσο και σε ότι αφορά την ίση μεταχείριση των ασθενών μεταξύ τους.