Ταυτόχρονα όμως, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές, αναμένεται να φέρουν και αποτελεσματικούς ελέγχους στην κατανάλωση φαρμάκων, είτε με τους περιορισμούς που προβλέπονται ήδη στις συνταγογραφήσεις φαρμάκων, είτε με νέες προδιαγραφές που θα τεθούν από την επικείμενη επέκταση εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Κεντρικό ζήτημα είναι η αύξηση του αριθμού των φαρμάκων που περιλαμβάνονται σε κάθε συνταγή, ξεκινώντας από τα τρία φάρμακα που επιτρέπονται σήμερα,...