ΦΥΚ/ΦΥΚ πλατφόρμας/Φάρμακα ΕΟΠΥΥ/Εξωσωματικές/ΧΝΑ

τελευταία ημερομηνία ελέγχου εγκυρότητας άρθρου: 10/3/2023


Δείτε τις οδηγίες χρήσης της σελίδας των Farmakopoioi!

Από 15/9/2014 δίνουμε τα ΦΥΚ που είναι για συνέχιση θεραπείας στο σπίτι (ΣΤΗΛΗ 2) και ΜΟΝΟ αν το αποφασίσουν οι Εταιρίες τους, ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ
 
ΝΕΟ Για αυξητική ορμόνη ΕΔΩ
 
Δείτε ό,τι χρειάζεστε για τα ΦΥΚ που διακινούμε μέσω της ειδικής πλατφόρμας ΕΔΩ


 • Κατάλογοι ΦΥΚ και πώς τα δίνουμε
 • Γενικές οδηγίες
 • Αποκλειστικά από Νοσοκομεία (αυξητική ορμόνη κτλ)
 • Εξωσωματικές


Δείτε ποια ΦΥΚ (και ΟΛΑ τα όμοιά τους):
 • Δεν δίνουμε ΦΥΚ με τιμή άνω των 3.000€!!! Δείτε το ποσοστό κέρδους των ΦΥΚ ΕΔΩ
 • όσα θέλουν έγκριση επιτροπής στους πίνακές μας με πράσινο. Η νεότερη λίστα πάντα ΕΔΩ.  
 • ΝΕΟ δείτε ΕΔΩ πώς γίνεται η έγκριση Φαρμάκων Επιτροπής
 • Επισημαίνεται ότι τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C του ανωτέρω πίνακα θα εξακολουθήσουν να εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνας.
  Επιπρόσθετα, εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της Αθήνας τα ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219 Β’/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας.
  Οι περιπτώσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.
  Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επιτροπές δεν είναι εκ του νόμου αρμόδιες να εξετάζουν περιπτώσεις εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ. 154/29-02-2012 (ΦΕΚ 545/Β΄/01-03-2012) η οποία κοινοποιήθηκε με το 16217/09-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία αρμόδια είναι ειδική Επιτροπή του ΕΟΦ.
 • Η κατάθεση δικαιολογητικών για έγκριση επιτροπής ΦΥΚ θα διενεργείται από τον ασθενή ή συγγενή του α΄βαθμού ή άλλο εξουσιοδοτημένο νόμιμα πρόσωπο, με θεώρηση γνησίου υπογραφής εξουσιοδοτούντος από Δημόσια Αρχή.
  Η εξουσιοδότηση θα προσαρτάται στο φάκελο με τα παραστατικά που υποβάλλονται κάθε φορά στην Επιτροπή (εγκύκλιος ΕΔΩ)
 • Για Αθήνα δείτε ΕΔΩ
 • Νέο Φαρμακείο στο Περιστέρι, δείτε ΕΔΩ 
 • Δείτε στο έγγραφο (σελ. 6) ποιά φάρμακα εξωσωματικής δίνονται μόνο από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ (στους πίνακές μας με ροζ). Λεπτομέρειες στο τέλος του άρθρου
*** θυμίζουμε τα φάρμακα Νοσοκομειακής χρήσης

 ΣΤΗΛΗ 1  ΣΤΗΛΗ 2  ΣΤΗΛΗ 3
ΦΥΚ από Νοσοκομείο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΦΥΚ που δίνουμε υπό προϋποθέσεις Άλλα Φάρμακα ΕΟΠΥΥ που ΔΕΝ δίνουμε
ABRAXANE ABSEAMED ALTERMON
ACLASTA  ADCIRCA ATRYN
ACTILYSE CATHFLO ADEMPAS  BONDRONAT
ADCETRIS  ADVAGRAF  BOTOX  ΕΔΩ
ADRIBLASTINA  AFINITOR BRAVELLE
ALDURAZYME  ARANESP DYSPORT  ΕΔΩ
ALIMTA AUBAGIO  ELONVA
ARITAXEL  AVONEX ERBITUX
ARZERRA BARACLUDE GONAL-F
ATRIANCE BINOCRIT (από 16-1-2017 δεν τα δίνει η Demo στα φαρμακεία) ILOMEDIN
AVASTIN BONDRONAT  tbl INTRAGLOBIN-F
AXOPLAN  BOSERTAN/MYLAN  LUVERIS
BENLYSTA  BOSULIF  MENOGON
BEROMUN  BRAMITOB MENOPUR
BIOTAXEL  CAPECITABINE MERIONAL
BONDRONAT IV CAPIBINE NEUROBLOCK ΕΔΩ
BRINAVESS CAPRELSA NOXAFIL
BUSILVEX  CARBAGLU  ORGARAN
CAELYX CAYSTON  PENTACARINAT
CAMPTERIL CEHADO  PERGOVERIS
CAMPTO CELLCEPT PROLEUKIN
CEDOL  CERTICAN PUREGON
CEREZYME CIMZIA SIMDAX
DACOGEN  COPAXONE TALINAC
DEMOTAXEL COPEGUS
DEXDOR COSENTYX TARGOCID
DOCETAXEL DAKLINZA TARGOPLANIN
DOMETAXEL MONO DIFICLIR  TEPADINA 
DOTAXEL  DUODOPA THYROGEN
DOXEN ENBREL UFT
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE/EBEWE ENVARSUS  VALCYTE
DOXORUBIN  EPORATIO VERSATIS 
(δεν είναι, πατήστε και δείτε το έγγραφο)
EDOXEL EPREX VFEND
ELAPRASE  ERIVEDGE  WELLVONE
ELATOFEN  ESBRIET  (δείτε τί χρειάζεται ΕΔΩ) ZAVEDOS
ELOXATIN EXJADE ZYVOXID
ENTYVIO EXTAVIA
ERBITUX ETHYOL  EXVIERA 
EVOLTRA  FAMPYRA 
EYLEA (πατήστε ΕΔΩ)   FERRIPROX (από 16-1-2017 δεν τα δίνει η Demo στα φαρμακεία)
FABRAZYME  FILGRASTIM HEXAL
FERINJECT  FIRAZYR
FLEBOGAMMA FLUDARA  tbl
FLEBOGAMMA DIF FORSTEO 
FLUDARA IV GENEFADRONE
FLUDARABIN  GILENYA
FOSFARABINE  GIOTRIF
GAMINEX GLIVEC
GAZYVARO GRANOCYTE
GLIADEL  GRANULOKINE
GLIOLAN GRASTOFIL 
HALAVEN  HARVONI
HEPATECT CP HEPSERA
HERCEPTIN  HIZENTRA 
HYCAMPTIN IV HUMIRA
IASIBON  HYCAMTIN CAPS
IG VENA HYQVIA
INFLECTRA IASIBON
INTRATECT IBANDRONIC ACID
IRICAN  ILARIS 
IRINOCAN   IMBRUVICA
IRINOSYN IMNOVID
IRINOTECAN INCIVO (δεν είναι Επιτροπής από 7-3-2016)
IRITEC  INLYTA 
JAVLOR IRESSA
JETREA (πατήστε ΕΔΩ) JAKAVI 
JEVTANA  KEPIVANCE 
KADCYLA  KINERET
KEYTRUDA KLIMURTAN 
KIOVIG KUVAN
LEMTRADA  LONQUEX
LETPAR LYNPARZA 
LEUSTATIN  LYSODREN
LINOXAL  MIRCERA
LUCENTIS  (πατήστε ΕΔΩ) MITOXAN
LUTECAN MODERIBA
MABTHERA  MOZOBIL
MACUGEN  (πατήστε ΕΔΩ) MYCLAUSEN 
MEPACT ΜYCOPHENOLATE
MIZANTRONE MYFENAX
MUPHORAN  MYFETIL
MYOCET  MYFORTIC
MYOZYME  NAVELBINE CAPS
NAVELBINE IV NEORECORMON
NEVOTECAM  NEULASTA
NORDELOZ  NEXAVAR
NORMOSANG  NIVESTIM
NULOJIX  NOVANTRONE
OPDIVO NPLATE
ORENCIA ΙV OFEV
OVAPAC OLYSIO
OXALIMED OPSUMIT 
OXALIPLATIN ORENCIA SC
OXALIPROL OTEZLA
OXALIZOR PANRETIN
OXALTINA PEGASΥS
OXAVIATIN PEGINTRON
ΟZURDEX (πατήστε ΕΔΩ) PLEGRIDY
PACLITAXEL PREOTACT 
PACLITOL  PROGRAF 
PACLIXEL  PULMOZYME
PATAXEL RAPAMUNE
PAXENE PACLITAXEL REBETOL
PAXITAL  REBIF
PENTAGLOBIN REMODULIN 
PERJETA  RETACRIT
PEYONA REVATIO
PHOTOFRIN REVLIMID
PIXUVRI REVOLADE
POTACTASOL  RIBATREL 
PRIVIGEN RIBAVIRIN
PROGRAF IV RIDOCA 
RAPILYSIN  RILUTEK
RECTOXAL ROACTEMRA SC 
REMICADE  SANDOSTATIN LAR
REPLAGAL  SEBIVO
ROACTEMRA  SIGNIFOR 
SANTACIL  SIKLOS (από 16-1-2017 δεν τα δίνει η Demo στα φαρμακεία)
SAVENE SIMPONI
SIVEXTRO PD.C.S.INF SIMULECT
SYLVANT SIVEXTRO FCTAB
TAXOPROL  SOMATULINE 
TAXOTERE SOMATULINE AUTO GEL
TAXOVINA  SOMAVERT
TEMODAL IV SOVALDI 
THYMOGLOBULINE SPRYCEL 
TOPOCAN  STELARA
TOPOTECAN STIVARGA 
TOPOVIN  SUTENT 
TORISEL  SYNAGIS  
δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

TRISENOX  TACNI
TYSABRI TAFINLAR 
VECTIBIX TARCEVA  
VELCADE TARGRETIN
VELMINOX  TASIGNA
VENBIG TECFIDERA 
VINORELBIN TEMODAL 
VINTECAN  TEMOMEDAC 
VISUDYNE (πατήστε ΕΔΩ) TEMOZOLOMIDE/TEVA
VORELBIN  TEVAGRASTIM (δίνουμε)
VPRIV  TEYSUNO
XENIUS  TEZOLAMET 
YERVOY  THALIDOMIDE-CELGENE
YONDELIS  TOBI
ZAKOTAX  TOBI podhaler
ZALTRAP  TRACLEER
ZAOLIN  TYVERB 
ZINFORO  VARGATEF
ZOLEDRONIC ACID VENTAVIS
ZOLMESTAT  VICTRELIS 
ZOMETA VIDAZA
ZOXALON  VIEKIRAX 

Viread μόνο για ηπατίτιδα (245mg/tab)

VOLIBRIS

VOTRIENT 

VOTUBIA 

VYNDAQUEL 

XAGRID

XALKORI

XALUPRINE 

XELODA 

XGEVA 

XOLAIR

XTANDI 

ZARZIO (από 16-1-2017 δεν τα δίνει η Demo στα φαρμακεία)

ZAVESCA

ZELBORAF 

ZYDELIG

ZYKADIA

ZYTIGA 


- SII-ONCO-BCG (δεν είναι επιτροπής από 7-3-2016)
- XOFIGO (δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ και την ειδική γνωμάτευση ΕΔΩ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (από 29/6/2017)
BLINCYTO
CERDELGA ELIGLUSTAT
COTELLIC COBIMETINIB
CYRAMZA RAMUCIRUMAB
EPCLUSA  VELPATASVIR, SOFOSBUVIR
IBRANCE PALBOCICLIB
KISQALI RIBOCICLIB
LARTRUVO OLARATUMAB
LENVIMA LENVATINIB MESILATE
(από 8/5/2018)
MAVENCLAD (δείτε ΕΔΩ
MAVIRET IBRENTASVIR, GLECAPREVIR

MEKINIST TRAMETINIB
NATPAR RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE
PRALUENT ALIROCUMAB
RAXONE IDEBENONE
REPATHA EVOLOCUMAB
RYDAPT (μόνο για την ένδειξη της επιθετικής συστηματικής μαστοκύττωσης) MIDOSTAURIN
SPINRAZA NUSINERSEN (από 22/1/2018)
TAGRISSO OSIMERTINIB
VENCLYXTO VENETOCLAX (από 22/1/2018)
VOSEVI VOXILAPREVIR, SOFOSBUVIR, VELPATASVIR
ZEPATIER GRAZOPREVIR:ELBASVIR


Επιτροπής (από 3-7-2015) έγιναν και ΦΥΚ από 13-4-2016


Επιτροπής (από 7-3-2016) έγιναν και ΦΥΚ από 13-4-2016ΦΕΚ 235/ από 7-3-2013 μέχρι 7-4-2014

ΦΥΚ από 8-4-2014 μέχρι 20/5/2014

ΦΥΚ από 20/5 μέχρι 19-4-2016

ΦΥΚ από 20-4-16 έως 27/10/2017


Νέα ΦΥΚ από 27-10-2017:

Γενικές οδηγίες

· Όλα τα ιδιοσκευάσματα με την ίδια δραστική και τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο και που ήδη κυκλοφορούν ή ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο μέλλον, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρμακεία του Ιδρύματος. Το ίδιο ισχύει και για βιο-ομοειδή προϊόντα.
· Όλα τα ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον με δραστική OXALIPLATIN,PACLITAXEL ή MITOXANΤRONE θα χορηγούνται από το Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Αμπελοκήπων και από το Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης.. Τα ανωτέρω ιδιοσκευάσματα δεν αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο λόγω του μεγάλου τους αριθμού.
· Τα ιδιοσκευάσματα ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ και οι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ (π.χ.DESFERALEXJADE) με το Γ55/674/21-01-2009 έγγραφό μας ορίστηκε να χορηγούνται πλέον από τα φαρμακεία των νοσοκομείων όπου παρακολουθούνται οι ασφαλισμένοι. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξυπηρετεί μόνο επί αρνήσεως των Νοσοκομείων να εξυπηρετήσουν.
Σημειώνεται ότι τα φάρμακα για την επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) διατίθενται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων που διαθέτουν Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων καθώς και από το Α’ Νοσοκομείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων.

To Mimpara χορηγείται από τα Ιδιωτικά φαρμακεία και εναλλακτικά από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ για όσες ενδείξεις έχουν συμμετοχή
Γενικώς οι παρακάτω κατηγορίες φαρμάκων δίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τα Νοσοκομεία:
 • Αντιρετροϊκά
 • Αντιαιμορροφιλικοί Παράγοντες
 • Ανταγωνιστές αυξητικής ορμόνης
 • Αυξητική ορμόνη
 • Παρεντερικά διαλύματα Γλυκόζης 50%  
 ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΕΣ
Επίσης υπάρχει διευκρίνιση για τις προσπάθειες εξωσωματικής και την Επιτροπή 
και νέο έντυπο έγκρισης επιτροπής 

Δείτε και νέα απόφαση για τα φάρμακα
Δε θα χορηγούνται φάρμακα χωρίς βεβαίωση χρησιμοποίησης των προηγούμενων 

 • Νεότερο έγγραφο με συνολικές οδηγίες και σχεδιάγραμμα ΕΔΩ
 • Οδηγίες 10/2016 για χορήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες και διαστήματα μεταξύ 1ης και 2ης προσπάθειας ΕΔΩ
 • Οδηγίες για αλλαγή διεύθυνσης δικαιούχου (άρα και αλλαγή Επιτροπής έγκρισης),  παραπομπή ασφαλισμένων στις επιτροπές και σπερμοδιαγράμματα ΕΔΩ
 • Έγγραφο 20/11/2017 για εξωσωματικές ΕΔΩ 
 • Νεότερο έγγραφο (9/2/2018) «Σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής- Επικαιροποιημένα ειδικά έντυπα παραπομπής» ΕΔΩ