Ταμεία/κατάθεση ΕΟΠΥΥ- Βασικοί κανόνες/Σφραγίδες/ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ

τελευταία ημερομηνία ελέγχου εγκυρότητας άρθρου: 5/10/2016


Σημαντικά θέματα συνταγογράφησης με την επιμέλεια των Farmakopoioi, σε μια ματιά ΕΔΩ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΣΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣH


 • Σε αδυναμία της Η/Σ γράφονται χειρόγραφες (πράσινες). Απαιτούν θεώρηση για άνω των 150€ ή αν είναι δίμηνες ή μπορούμε όταν επανέλθει να τις καταχωρίσουμε στο σύστημα και να τις εκτελέσουμε μετά ηλεκτρονικά. Παρακάτω έχουμε τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου γράφονται χειρόγραφες

Ταμεία και κατάθεση:
ΙΚΑ- ΟΠΑΔ- ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ- ΟΑΕΕ - Οίκος Ναύτου - ΟΓΑ-ΟΓΑ Επιζώντων- ΤΕΑΠΑΣΑ ΕΤΥΑΠ- ΔΕΗ Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΔΕΗ - ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΗΣΑΠ – ΗΛΠΑΠ - ΤΑΠ ΟΤΕ - ΤΑΠΕΤΕ - ΕΤΒΑ -ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Δείτε ποιά Ταμεία περιλαμβάνει όπως και για ΑΤΕ-ΕΘΝΙΚΗ) - ΤΣΑΥ - ΤΣΜΕΔΕ - ΤΑΣ - ΤΠΔΑ - ΤΠΔΘ - ΤΥΠΔ - ΤΥΔΕ - ΤΠΔΕ - ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - ΤΑΝ-συνταξιούχοι ΑΤΕ- ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ  (δείτε τί ισχύει για αυτούς)
Το ΤΥΠΕΤ δεν είναι ΕΟΠΥΥ
Καλύπτει όμως Γαληνικά-Ομοιοπαθητικά

Στις 14-4 ανακοινώθηκαν νέοι κοινώς συμφωνηθέντες κανόνες μεταξύ ΤΥΠΕΤ και ΠΦΣ. Δείτε και τις οδηγίες ΠΦΣ για τη σύμβαση
αλλά και τις συνοπτικές του ΦΣΑ 
(κόβουμε ένα τιμολόγιο, ακόμα κι αν αφορά περισσότερους μήνες κατάθεσης) 
Συνταγές Πρόνοιας (Ν.4368) (από 8-6-2016) δείτε ΕΔΩ
συνταγογράφηση για ευρωπαίους ασφαλισμένους (αν δεν είναι ήδη ενταγμένοι στην Η/Σ). Από 17-10-2014 εντάχθηκαν στη Η/Σ (όχι ακόμα μέσω ΑΡΙ)
To ΕΔΟΕΑΠ (δημοσιογράφοι, δεν είναι ΕΟΠΥΥ) αποζημειώνει και ομοιοπαθητικά. Δείτε από πότε


 το ΓΕΣ δεν κόβει εμπορική ονομασία μέχρι 31-12

δείτε για αναλώσιμα 

Φοιτητές Θεσ/νίκης καλύπτονται από τη Λέσχη και οι συνταγές εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία του ΦΣΘ
Πώς χειριζόμαστε τις βεβαιώσεις rebate-περικοπών τέλος της χρονιάς


Βασικοί κανόνες συνταγογραφίας:


Μία κόκκινη για κάθε συνταγή!!!! Δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ
 • Συνταγογραφούν όλοι οι Ιατροί με ειδικότητα σε ηλεκτρονικές συνταγές μηνιαίας, δίμηνης, τρίμηνης ή ΕΩΣ και εξάμηνης διάρκειας (όχι οι αγροτικοί, μέχρι 3 μηνών)1 κουτί (εξαιρούνται μονοδοσικές μορφές και φαρμακοτεχνικές εργασίες) και αν είναι ανάγκη μέχρι 2 και μέχρι θεραπεία μηνός
Οι ειδικευόμενοι συνταγογραφούν ως εξής: 1 εμβαλλάγιο με ένδειξη επείγον, όχι 3μηνες, καθώς και αντιγραφή συνταγής Ειδικού (να αναφέρουν όνομα/ειδικότητα/ΑΜΚΑ Ειδικού και ημερομηνία γνωμάτευσης), θα πρέπει να επισημαίνουν ηλεκτρονικά το πεδίο “Αντιγραφή Συνταγής”
Οι αγροτικοί γράφουν για χρόνια πάσχοντες 1 κουτί για θεραπεία μηνός αλλιώς 3μηνη με γνωμάτευση (αναφορά πάνω στη συνταγή δηλ.) του ειδικού (ισχύος μέχρι και 2 χρόνια), Δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν παραπάνω από 3μηνης διάρκειας.
ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ

Πράσινες συνταγές γράφουν οι πιστοποιημένοι Ιατροί/Κέντρα αιμοκάθαρσης όταν και για:

Αν είναι δίμηνες ή πάνω από 150€ θέλουν θεώρηση!
Για τα ΚΑΠΗ ισχύουν τα εξής
Οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας μπορούν να συνταγογραφούν ανάλογα την ειδικότητά τους
Οι Ελεγκτές/Δντές συνταγογραφούν σε επείγουσες περιπτώσεις σύμφωνα με την ειδικότητά τους. Αν χρειάζονται έλεγχο αυτός γίνεται από άλλον Ελεγκτή
Οι παρακάτω ειδικότητες μπορούν να συνταγογραφούν αποκλειστικά και ΜΟΝΟ τα απαραίτητα φάρμακα (π.χ. σκιαγραφικά) για την εξέταση που πραγματοποιούν! Δεν μπορούν να παραπέμπουν φυσικά σε εξετάσεις!
 • Μικροβιολόγοι-Ιατροί βιοπαθολόγοι
 • Κυτταρολόγοι
 • Παθολογοανατόμοι
 • Ειδικοί Πυρηνικής ιατρικής
 • Ιατροδικαστές
Οι ιατροί μπορούν να συνταγογραφούν στον εαυτό τους


Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε πώς πρέπει να είναι οι σφραγίδες των ιατρών και πότε είναι καλυμμέ4νος ακόμα κι αν λείπουν σωστά στοιχεία. Δείτε τα έγγραφα ΕΔΩ
 • Ο κατάλογος των νοσοκομειακών φαρμάκων αλλάζει συνέχεια. Αν η συσκευασία του φαρμάκου γράφει ότι είναι νοσοκομειακό (και έχει μπλε κουπόνι), θα πρέπει να συνοδεύεται η συνταγή του ιδιώτη ιατρού ή του Ασφαλιστικού ταμείου από γνωμάτευση νοσοκομείου ή κλινικής
 • Τα νοσοκομειακά φάρμακα είναι όσα έχουν μπλε κουπόνι!
Η έκδοση των ιατρικών γνωματεύσεων ( Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) πρέπει να γίνεται από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας που έκανε τη διάγνωση στο Νοσοκομείο ή την Ιδιωτική Κλινική και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια. Στην περίπτωση, δε, που ο θεράπων ιατρός δεν αναφέρει χρονικό διάστημα θεραπείας, η γνωμάτευση θα καλύπτει τη θεραπεία μηνός.
Οι ιατρικές γνωματεύσεις ( Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) που θα συνοδεύουν τις συνταγές μπορεί να είναι πρωτότυπες ή φωτοαντίγραφα αυτών (δε χρειάζονται πλέον επικύρωση)
Οι ιατρικές γνωματεύσεις και οι συνταγές που έχουν εκδοθεί από σχηματισμούς του ΕΣΥ, για να είναι έγκυρες, θα πρέπει απαραιτήτως εκτός των άλλων να φέρουν:
 1.  Σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος γιατρού
 2.  Επιπλέον είναι αναγκαία μία από τις παρακάτω σφραγίδες:
 • Στρογγυλή σφραγίδα του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας ή
 • Τετράγωνη σφραγίδα της Κλινικής του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας ή
 • Σφραγίδα των εξωτερικών ιατρείων του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού  Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας, που εξετάστηκε ο ασφαλισμένος
Οι παραπάνω σφραγίδες μπορούν να αντικατασταθούν από μία στην οποία θα αναγράφεται το Δ. Υ. Π. Ε., το Νοσοκομείο, η Κλινική που υπάγεται ο θεράπων ιατρός, καθώς και τα στοιχεία του γιατρού ( ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τίτλος).  Σε περίπτωση που η ιατρική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από Ιδιωτική Κλινική θα πρέπει απαραίτητα να φέρει το λογότυπο της Κλινικής, σφραγίδα αυτής και σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.
Γνωματεύσεις για αναλώσιμα-ειδικής διατροφής από Νοσοκομεία εγκρίνονται αν: πατήστε ΕΔΩ 
Oι παραπάνω οδηγίες ισχύουν από 1-7-2015 και αφορούν γνωματεύσεις που εκδίδονται ΜΟΝΟ από κρατικά Νοσοκομεία σύμφωνα με έγγραφο του ΕΟΠΥΥ