Πληρωμές ΕΟΠYΥ- Ποσ. Κέρδους

Πατήστε εδώ για να δείτε στη σειρά όλες τις τρέχουσες πληρωμές
  
 
Πατήστε εδώ για να βλέπετε πότε καταβάλλονται οι συντάξεις
 
 
Δείτε το ποσοστό κέρδους ανάλογα με την τιμή του ΦαρμάκουΠατήστε εδώ για τα ληξιπρόθεσμα


Υπολογίστε το rebate σας

Κάντε διπλό αριστερό κλικ στο Αιτούμενο (στήλη Β), πληκτρολογήστε το νούμερο του αρχικού ποσού (το αιτούμενό σας προ ΦΠΑ) και πατήστε enter για να υπολογίσει το rebate!!! Δείτε πως χειριζόμαστε τις βεβαιώσεις rebate κάθε χρόνο