Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με τον κλάδο υγείας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

Θέμα: «Σχετικά με τον κλάδο υγείας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ». 

Σχετικά: Έγγραφο με αρ. πρώτ. 47284/ 14-11-2012.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι στον κλάδο υγείας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express) υπάγονται οι Τράπεζες του παρακάτω Πίνακα:1
ALPHA BANK
Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΠΙΣΤΕΩΣ-ΙΟΝΙΚΗΣ
2
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
3
AMERIKAN EXPRESS
Δε λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα
4
E.F.G. EUROBANK – ERGASIAS
Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών EUROBANK
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ- ΙΝΕRΒΑΝΚ-ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΛΕΣΙΣ
5
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ –ΧΙΟΣ ΒΑΝΚ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ
6
MARFIN – EGNATIA
Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΛΑΪΚΗ, MARFIN- ΕΓΝΑΤΙΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
7
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
8
PROBANK
9
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
10
PROTON BANK
Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΩΜΕΓΑ-PROTON BANK
11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
12
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ
13
EΣΤΕ (ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)
H ΕΣΤΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες 16 συνεταιριστικές Τράπεζες:ΑΧΑΪΚΗ –ΔΡΑΜΑΣ –ΔΥT. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην ΚΟΖΑΝΗΣ) – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΕΒΡΟΥ – ΕΥΒΟΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ (πρώην ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (πρώην ΤΡΙΚΑΛΩΝ) – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ – ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) –– ΠΙΕΡΙΑΣ – ΣΕΡΡΩΝ –– ΧΑΝΙΩΝ.


Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλοςα) Συνταγές ασφαλισμένων Αγροτικής Τράπεζας:

1. Εάν στους ασφαλισμένους έχει δοθεί βιβλιάριο του ΤΑΥΤΕΚΩ, η συνταγή θα πρέπει να έχει ηλεκτρονική μορφή και εκτελείται ως συνταγή ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία μας

2. Εάν έχουν βιβλιάριο της ΑΤΕ , παλαιό ή νέο, η συνταγή  γράφεται χειρόγραφα από τον ιατρό και εκτελείται στο φαρμακείο, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Απόδειξη για όλο το  ποσό και δαπάνη προς το ταμείο τους.

β) Συνταγές ασφαλισμένων Εθνικής Τράπεζας (δεν έχουμε σύμβαση):

Η Εθνική τράπεζα δεν είναι στον ΕΟΠΥΥ. Εκτελούμε τη συνταγή ηλεκτρονικά, οπως θα κάναμε με μία συνταγή ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν την κρατάμε εμείς. Τη δίνουμε πίσω στον ασφαλισμένο με απόδειξη ΟΛΟΥ του ποσού, ώστε να κάνει δαπάνη.