Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής

τελευταία ημερομηνία ελέγχου εγκυρότητας άρθρου: 4/10/2019

Χρήσιμες επισημάνσεις (από ΠΦΣ) 18/3/2019

1. Στον Κωδικό Διάγνωσης θα πρέπει να αναγράφεται το προβλεπόμενο ICD-10 σύμφωνα με το νέο ΕΚΠΥ
2. Στα σχόλια θα πρέπει να αναγράφεται επίσης ο προβλεπόμενος δεύτερος Κωδικός ICD-10 ή ο Κωδικός Βασικής Νόσου, όπου απαιτείται.
3. Τα μηχανογραφικά συστήματα του e-ΔΑΠΥ δεν έχουν εφαρμόσει τις αλλαγές για ορισμένες περιπτώσεις ως προς τη συμμετοχή 10%. Προς το παρόν το σύστημα εμφανίζει συμμετοχή 0 % για όλες , κάτι που δεν επηρεάζει σε τίποτα την ορθή εκτέλεση των συνταγών.
4. Δεν έχει υλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης γνωματεύσεων σύμφωνα με τους δείκτες θρέψης.


ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Α) Συγκεκριμένα, αυτά τα προϊόντα δύνανται να χορηγηθούν σε πάσχοντες από τα ακόλουθα νοσήματα ή διαταραχές όπως προσδιορίζονται με βάση τον κωδικό νόσου (ICD10):
 
1. Ενδογενείς διαταραχές του μεταβολισμού με γενετική επιβεβαίωση, σύμφωνα με τις θεραπευτικές ενδείξεις για την αναγκαιότητα χορήγησης διατροφικών σκευασμάτων και έπειτα από έγκριση του Α.Υ.Σ.

Θα λαμβάνουν σκευάσματα ειδικής διατροφής, με αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση, διάρκειας έως έξι (6) μηνών

2. Κοιλιοκάκη (Κ90.0). (δείτε και παρακάτω) Κριτήριο για την απευθείας αποζημίωση των δικαιούχων είναι η αδυναμία προμήθειας των ειδικών σκευασμάτων χωρίς γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους.

Οδηγίες για τη συνταγογράφηση προϊόντων κοιλιοκάκης και την απόδοση δαπάνης
  
3. Δυσαπορρόφηση από:
α) φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, όπως i) Ελκώδη Κολίτιδα (Κ51.0, Κ51.1, Κ51.9), με δεύτερο πεδίο Κ90 ii) νόσο Crohn (Κ50.0, Κ50.1, Κ50.8), με δεύτερο πεδίο Κ90.
β) Σύνδρομο βραχέος εντέρου (Κ91.2), εκτομή ειλεού (Κ91.2).
γ) Υφολική (μερική) γαστρεκτομή με γαστρονηστιδοαναστόμωση (Billroth II, Z90.3) ή ολική γαστρεκτομή (Κ91.1, Κ91.2, Ζ90.3).
δ) Ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα (Κ52.8), με δεύτερο πεδίο Κ90, έως τρία (3) χρόνια χορήγηση των ειδικών προϊόντων.
ε) Ακτινική εντερίτιδα (Κ52.0) με υποχρεωτικό δεύτερο πεδίο Κ90, και ακτινική οισοφαγίτιδα (Κ20.8) με δεύτερο πεδίο Τ66 ή Κ22.2 με δεύτερο πεδίο Ζ92.3.
 
4. Συρίγγια γαστρικά, γαστροδωδεκαδακτυλικά, γαστρονηστιδικα (Κ31.6), ειλεοκολικα (Κ63.2).
 
5. Κυστική ίνωση (Ε84).

6. Σε βαριά πάσχοντες που για οποιοδήποτε ιατρικό λόγο σιτίζονται μέσω γαστροστομίας (Ζ93.1 και με κωδικό βασικής νόσου στα σχόλια) ή/και νηστιδοστομίας (Ζ93.4 και κωδικό βασικής νόσου στα σχόλια), καθώς και με ρινογαστρικό ή ρινονηστιδικό σε παιδιά.

7. Σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδας, με ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα οφειλόμενη στο γάλα Τ78.0, Τ78.1 (IgE μηχανισμός), Κ52.2 (μη IgE μηχανισμός), Κ52.8 (ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα οφειλόμενη στο γάλα), χορηγούνται ειδικά θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των δύο (2) ετών και για χορήγηση πέραν των δύο (2) ετών είναι απαραίτητη ειδική αλλεργιολογική εκτίμηση ανά έτος.

8. Σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά (P07 με πρόσθετο κωδικό στα σχόλια για το βάρος του νεογνού P07.0, Ρ07.1 και την προωρότητα του Ρ07.2, Ρ07.3) μέχρι την ηλικία των έξι (6) μηνών, καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα (Ρ77.9) ή σύνδρομο βραχέως εντέρου (Κ91.2).

9.  Σε ανήλικους με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και ιστών (Ζ94.0, Ζ94.1, Ζ94.2, Ζ94.3, Ζ94.4, Z94.6 Ζ94.8 με σχόλιο «μυελός των οστών, πάγκρεας, έντερο»), καθώς και σε ανήλικους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια (N18.0) 2ου, 3ου, 4ου και τελικού σταδίου, και ηπατική ανεπάρκεια (Κ74.0,Κ74.1,Κ74.2, Κ72.1), με υποχρεωτικό σχόλιο «ηπατική εγκεφαλοπάθεια»), εφόσον έχει συσταθεί ειδική διατροφή από τον θεράποντα ιατρό τους.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 
Η συμμετοχή στην δαπάνη των σκευασμάτων ειδικής θεραπευτικής διατροφής ορίζεται σε 10%. 
 
Εξαιρούνται της συμμετοχής:
 • δικαιούμενοι μηδενικής συμμετοχής (0%)
 • οι πάσχοντες από ενδογενή μεταβολικά νοσήματα της παραγράφου Α1 του παρόντος, και συγκεκριμένα για τα νοσήματα Γλυκογονίαση-γλυκογονίαση τύπου 1Β (icd-10 E74.0, με υποχρεωτικό σχόλιο ότι πρόκειται για γλυκογιονίαση τύπου 1Β), 
 • έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση (icd-10 E72.4, με υποχρεωτικό σχόλιο ότι πρόκειται για ορνιθιναιμία τύπου Ι και ΙΙ),  
 • νόσο Νieman-Pick τύπου C (idc-10 E75.2), καθώς και
 • υπερφαινυλαλανιναιμία (με icd-10 E70.0), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρίθμ.ΔΥΓ3(α)/οικ.104747 (φεκ.Β'2883/26/10/2012) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και 
 • οι πάσχοντες από νοσήματα που περιγράφονται στις παραγράφους 3ε, 5, 6, 7, 8, 9, και
 • οι ασθενείς ΑμεΑ με αναπηρία 80% και άνω.
 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 
Τα σκευάσματα Ειδικής Θεραπευτικής Διατροφής, πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση ιχνηλάτησης
(barcode)
και εν γένει να τηρούν τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Για την πιστοποίηση, κατά πρώτη φορά, της νόσου και της αναγκαιότητας χορήγησης ειδικής θεραπευτικής διατροφής, απαιτείται γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας σχετικής με την πάθηση, κάθε βαθμίδας από Νοσοκομείο ΕΣΥ, πανεπιστημιακό, ενόπλων δυνάμεων, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ή συμβεβλημένο ιδιωτικό Νοσηλευτήριο, στην οποία να αναφέρεται:
 • η πάθηση του ασθενούς (ICD10), 
 • η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων, 
 • οι ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες, 
 • καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από έλεγχο αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου που θα ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Η σχετική γνωμάτευση ισχύει:
 • για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της για την κοιλιοκάκη,
 • για έξι (6) μήνες για μεταβολικά νοσήματα και ινοκυστική νόσο
 • για δύο (2) μήνες για όλες τις λοιπές παθολογικές καταστάσεις. 
Για τη συνέχιση της ειδικής θεραπευτικής διατροφής, απαιτείται επανεκτίμηση της θρέψης από τον θεράποντα ιατρό και έκδοση νέας γνωμάτευσης.
Ο θεράπων ιατρός κατά τη γνωμάτευση αναγκαιότητας χορήγησης ειδικής θεραπευτικής διατροφής, υποχρεούται να εκδίδει για κάθε μήνα ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, το οποίο θα φέρει και την υπογραφή του ελεγκτή ιατρού και θα εκτελείται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία συνταγογράφησης.


Κάθε άλλη διαδικασία σχετικά με την χορήγηση των προϊόντων ειδικής διατροφής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθορίζονται με εγκυκλίους - γενικά έγγραφα του Οργανισμού, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Ποιοί συνταγογραφούν ΣΕΔ για φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και αποζημιώνονται!!! Δείτε ΕΔΩ


Οι νέες τιμές θα ισχύσουν από 23/10/2017 ΦΕΚ 3492Β/5-10-2017
 1. Όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αναλώσιμα, προϊόντα ειδικής διατροφής κ.λ.π. συνταγογραφούνται μόνο από συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ
 2. Κάθε προϊόν ειδικής διατροφής είναι σε ηλεκτρονική γνωμάτευση και εκτελείται από εμάς μέσω της πλατφόρμας του εΔΑΠΥ
 3. Οι τιμές ισχύουν από όταν τις εμφανίσει το eΔΑΠΥ. Όσες γνωματεύσεις γραφτούν από 1/9/2017 θα έχουν ισχύ 10 ημέρες, μέσα στις οποίες θα πρέπει να εκτελούνται!  Τρόφιμα χαμηλής πρωτείνης (150 Ευρώ για ηλικίες κάτω των 18 ετών και 100 Ευρώ για ηλικίες άνω των 18 ετών) και τα σκευάσματα για την αντιμετώπιση της κοιλιοκάκης (150 Ευρώ για ηλικίες κάτω των 18 ετών και 100 Ευρώ για ηλικίες άνω των 18 ετών)
  
Για  τα υλικά για την κοιλιοκάκη απαιτούνται τα εξής:
-Μαζί με την ηλεκτρονική γνωμάτευση του γιατρού χρειάζεται και ένα δεύτερο φύλλο (τυπωμένο και όχι χειρόγραφο) όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα υλικά (και ποσότητες) για την κοιλιοκάκη και στο οποίο ο γιατρός θα τσεκάρει τα υλικά που θέλει να χορηγήσει. Και το δεύτερο φύλλο πρέπει να είναι σφραγισμένο από τον γιατρό και από τον ελεγκτή, όπως φυσικά και η αρχική ηλεκτρονική γνωμάτευση.
  

Προϊόντα ειδικής διατροφής
 
 • Ορίζεται ανώτατη τιμή αποζημίωσης για μηνιαία θεραπεία των ασθενών ύψους έως 400 € + ΦΠΑ, για τη δαπάνη αγοράς διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
 • 1 τεμάχιο για όσα υπερβαίνουν την οριζόμενη μέγιστη μηνιαία δαπάνη, δηλ. θα αποζημειώνεται το ποσό ανεξαρτήτως ΛΤ μέχρι τα 400€
 • Περιπτώσεις δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα κατωτέρω, θα αξιολογούνται από το ΑΥΣ.
Χορηγούνται ειδικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής, που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική αγωγή στους πάσχοντες από:
 • μεταβολικά νοσήματα (π.χ. φαινυλκετονουρία, γαλακτοζαιμία). Εως 150€ για ανήλικους και έως 100€ το μήνα για ενήλικες (μαζί με το ΦΠΑ)
 • κοιλιοκάκη. Δείτε τα τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα πρωτεινών και οδηγίες για τους ασθενείς με κοιλιοκάκη! Νέες τιμές ειδικά για Glutafin  (νεότερες στον πίνακα). Δείτε διευκρινίσεις για επιθέματα για ασθενείς με κοιλιοκάκη ΕΔΩ (30/09/2016)
 • 27/3/2015 διορθώσεις τιμών:
ΣΠΑΓΓΕΤΙ (Spaghetti) ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 400 GR2,55
ΣΤΡΙΦΤΟ (Fusilli) ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 400 GR2,55
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΑΚΙΑ (Dinosaurs) ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250 GR1,64


 • δυσαπορρόφηση από: α) φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΝΕΟ δείτε ΕΔΩ), β) σύνδρομο βραχέος εντέρου, εκτομή ειλεού, γ) μερική γαστρεκτομή με γαστρονηστιδοαναστόμωση (Billroth II), δ) ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα (έως 3 χρόνια χορήγηση των ειδικών προϊόντων), ε) ακτινική εντερίτιδα και ακτινική οισοφαγίτιδα στ) αγαμμασφαιριναιμία, ζ) συρίγγια γαστρικά, δωδεκαδακτυλικά, νηστιδικά, ειλεοκολικά χαμηλής ή μέ-τριας παροχής (κάτω των 500ml/ημέρα)
 • κυστική ίνωση (χορηγούνται ειδικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και σύμπλεγμα βιταμινών ABDEK, όπως τα MVW Complete Formulation παρακάτω στον πίνακα). Απαιτείται γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στη οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των εν λόγω ειδών, καθώς και η μηνιαία ποσότητά τους, κατόπιν έγκρισης του αρμοδίου ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ.
  Δείτε για το Aquadek (αλλά επίσης)
  AQUADEKs µαλακές κάψουλες (SOFTGEL BT 60 CAPS) 48,86
  AQUADEKs υγρό (PEDIATRIC LIQUID 2 OZ)  44,44
  AQUADEKs µασώµενες ταµπλέτες(CHEWABLE TAB BT60) 46,69
 •  


 • σε βαριά πάσχοντες που σιτίζονται μέσω γαστροστομίας ή/και νηστιδοστομίας ρινογαστρικού, ή ρινοεντερικού σωλήνα.
 • σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδος χορηγούνται θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των 2 ετών, για χορήγηση πέραν των 2 ετών είναι απαραίτητη η προσκόμιση RAST – TEST
 • σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά μέχρι την ηλικία των 6 μηνών καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα ή με βραχύ έντερο.
 • σε ανήλικους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων, καθώς και α-νήλικων πασχόντων από νεφρική ανεπάρκεια 2ου, 3ου, 4ου και τελικού σταδίου, εφόσον έχει συσταθεί από τον θεράποντα ιατρό τους
 • μυασθένεια, νόσο Parkinson, νόσο κινητικού νευρώνα, σύνδρομο Down (χορηγείται ειδικό συμπλήρωμα συνένζυμου CoQ−10).
 • ΝΕΟ για Q10: 
 •  
  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΙΜΗ
  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
  (ME ΦΠΑ)
  CO-Q10 ALMICIN
  300 MG ΜΑΣΩΜΕΝΗ
  ΤΑΜΠΛΕΤΑ
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 CAPS
  Έως 100 €
  CO-Q10 ALMICIN 400
  MG SOFT GEL 90 CAPS
  Έως 100 €
  LUCOVITAAL JAPANSE
  Q-10 -200MG
  Έως 100 €
  NEURO DEFENSE COQ10
  MG 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ
  500ML
  Έως 100 €
    
       
  Γλουταμίνες

  Ειδικά για τη γλουταμίνη: όσα προϊόντα γλουταμίνης αναφέρονται για εντερική χορήγηση, γίνονται αποδεκτά ως ειδικών ιατρικών σκοπών (FSMP) μόνο για τις ενδείξεις:
  • εγκαυματίες
  • ασθενείς με τραύμα
  • ποικίλους τύπους ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ
  και ΜΟΝΟ αν δεν ενδείκνυται η αντικατάστασή της από Αργινίνη!!! Δείτε τα σκευάσματα που περιλαμβάνει νέα απόφαση

  ΝΕΟ Με νέο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ ενημερωθήκαμε ότι από 23/10/2017 δεν αποζημιώνονται!!

  •  Όλα μαζί αναλυτικά:
  Όσα έχουν κωδικό ΕΑΝ δίπλα είναι με τις νέες  τιμές που ισχύουν από 23/10. Η λίστα επικαιροποιείται συνεχώς. Τα υπόλοιπα ΔΕΝ ξέρουμε ΑΝ αποζημειώνονται καν, τουλάχιστον μέχρι να ανοίξει το eΔΑΠΥ!!

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΟΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕAΝΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
  AA MIX LEU FREE (FALADON) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 200 GR246,74
  ABOUND 720GR (30 SACHETS x 24GR)065978111910698,00
  ABOUND ORANGE (GREEK) 720 GR (30 SACHETS X 24GR)163,74
  ABOUND CARTON 720 GR (30 SACH X 24 GR)189,47
  ADAMIN GLU ΚΟΥΤΙ (20ΧΦΑΚΕΛΑΚΙ 5 GR) 100 GR64,33
  ADAPTEK 15FL 60 GR8056040400111113,00
  ALFAMINO 400g761303382246942,14
  ALFARE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR761303481596515,80
  ALITRAQ VANILLA CARTON 456 GR (6 SACH X 76GR)42,81
  ALMIRON PEPTI 1 450 GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ871240071292716,33
  ALMIRON PEPTI 2 450 GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ871240071293416,33
  ALMIRON PEPTI MCT 450 GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ871240071291016,33
  ALMIRON POST DISCHARGE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR871240071297210,97
  ALMIRON POST DISCHARGE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 900 GR31,74
  ALMIRON PREMATURE 400GR ΜΕΤΑΛ. ΚΟΥΤΙ871240071330611,46
  ALTHERA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 450 GR871740501234815,67
  AMARGINE ORALSOL 100MGR/M 66,66
  AMARGINE TABS 500MGR 106,43
  AMBUTYRATE F.C.TABS 500MG 403,49
  AMBUTYRATE POWDER 100GR 595,30
  AMBUTYRATE POWDER ORALSOL 250MG/ML 198,82
  AMZOATE SODIUM BENZOATE ORAL LIQ 500MG/5ML 19,88
  AMZOATE SODIUM BENZOATE POWDER 250GR 44,44
  AMZOATE SODIUM BENZOATE TABS 500MG 53,80
  APTAMIL ALLERGY DIGEST 450 GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ871240071285913,49
  APTAMIL PREMATURE 450 GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ12,20
  ARGIMENT AT3,47
  ARGININA NM ΦΑΚ ΜΔ 7GR / KOYTI ME 90 ΦΑΚ8437006913027440,00
  ARGININE 2000506001405544668,30
  ARGININE 500506001405547748,79
  AVEMAR 30 ΦΑΚ X 17 GR130,99
  BAGUETTE ΛΕΥΚΕΣ ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ 350g(2 X 175g)80086980031831,68
  BETAQUIK 250 ML50165336471677,88
  BISCOTTI CON CIOCCOLATO ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 150g80086980053473,11
  BON MATIN ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΛΥΚΑ ΜΠΡΙΟΣ 200g80086980010590,96
  Breastmilk Fortifier Ενισχυτικό μητρικού θηλασμού 50x2,2 gr φακελάκια871240026419820,00
  CALOGEN ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ΜL87124006894895,97
  CALOREEN CAN 500GR11,46
  CALSHAKE ΣΟΚΟΛΑΤΑ 90 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ408600000687318,45
  CARBZERO 250 ML506001405256812,28
  CHOCO CHIP COOKIES ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 200g80086980054913,05
  CHOLEXTRA 200 GR362,56
  CHOLESTEROL MODULE 450GR501653363388739,05
  CIABATTINE RUSTICHE ΨΩΜΑΚΙΑ ΠΡΟΨΗΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ 200g80086980031520,96
  CIABATTINE ΨΩΜΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΠΡΟΨΗΜΕΝΑ 200g80086980102590,96
  CITRULLINE 2000 (30 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ Χ 4 GR (από 3-7-201585,80
  CITRULLINE 1000 (30 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ Χ 4 GR)506001405509566,73
  CIOCKO STICKS ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΣΤΙΚΣ 150g80086980039613,70
  CLASSICO DEL MASTRO PANETTIERE 300g80086980055761,68
  CO-Q10 ALMICIN 300 MG ΜΑΣΩΜΕΝΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 CAPS5206711000178100,00
  CO-Q10 ALMICIN 400 MG SOFT GEL 90 CAPS5206711000147100,00
  CORN FLAKES ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ 250g80086980022232,89
  CREMELINE DB ΒΑΝΙΛΙΑ 4 Χ 125 GR7,12
  CREMELINE DB ΒΕΡΙΚΟΚΟ 4 Χ 125 GR31,58
  CREMELINE DB ΚΑΦΕΣ 4 Χ 125 GR7,12
  CREMELINE DB ΛΕΜΟΝΙ 4 Χ 125 GR31,58
  CREMELINE SL ΣΟΚΟΛΑΤΑ 4 Χ 125 GR7,12
  CREMELINE SL ΚΑΡΑΜΕΛΑ 4 Χ 125 GR7,12
  CREMELINE SL ΛΕΜΟΝΙ 4 Χ 125 GR31,11
  CREMELINE SL ΒΕΡΙΚΟΚΟ 4 Χ 125 GR31,11
  CREMELINE SL ΒΑΝΙΛΙΑ 4 Χ 125 GR7,12
  CREMELINE SL ΚΑΦΕΣ 4 Χ 125 GR7,12
  CROSTINI ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΙΑ 150g80086980022093,96
  CUBISON ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML9,93
  CUBITAN ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML5,96
  CYTO-Q (30 ΦΛΑΚΟΝ χ 10 ML)117,54
  DELICAL CREAMY DESSERT LACTOSE FREE10,41
  DELICAL FRUIT JUICE DRINK11,11
  DIALAMINE5016533631814100,63
  DIAMAX 200 ML TETRA PAK11,71
  DIASIP ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML87124001516343,06
  DIASIP ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML3,58
  DIASON ΓΥΑΛΙΝΗ/ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML7,32
  DIBEN 1,5 KCAL HP40518950045254,95
  DIBEN DRINK WILD ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ40518950080592,13
  DIBEN DRINK ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ40518950080732,13
  DIBEN EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ40518950053484,43
  DOCOMEGA 30 X 4 GR ΦΑΚΕΛ.506001405054047,26
  DUOCAL SS ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR501653363487732,21
  EAA SUPPLEMENT ΦΑΚΕΛ 50 X 12,5 GR 5060014054913274,31
  ELEMENTAL 028 EXTRA LIQUID ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ANAN TETRAPACK 250 ML50165336471124,75
  ELEMENTAL 028 EXTRA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 100 GR50165336377319,13
  ENERGYZIP ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200 ML TETRAPACK2,45
  ENERGYZIP ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML TETRAPACK2,45
  ENERGYZIP ΦΡΑΟΥΛΑ 200 ML TETRAPACK2,45
  ENSURE PLUS ADVANCE COFFEE 4X220ML871042800802218,00
  ENSURE PLUS ADVANCE CHOCOLATE 4X220ML871042800798818,00
  ENSURE PLUS ADVANCE VANILLA 4X220ML871042800800818,00
  ENSURE PLUS CHOCOLATE 200ML87104280014121.000,00
  ENSURE PLUS HN VANIILA 500 ML5,04
  ENSURE PLUS HN 500ML87104280120813,92
  ENSURE PLUS NG CHOCOLATE 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ
  2,83
  ENSURE PLUS NG VANILLA 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ2,83
  ENSURE PLUS NG ORANGE 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ2,83
  ENSURE COMPACT-ΦΡΑΟΥΛΑ 4 Χ 125 ML871042800520514,00
  ENSURE COMPACT-ΜΠΑΝΑΝΑ 4 Χ 125 ML 871042800522914,00
  ENSURE COMPACT-ΒΑΝΙΛΛΙΑ 4 Χ 125 ML 871042800522916,74
  ENSURE COMPACT-ΒΑΝΙΛΛΙΑ 4 Χ 125 ML 871042800518214,00
  FETTE BISCOTTATE CEREALI ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 250g80086980074335,99
  FETTE BISCOTTATE ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 250g80086980020564,90
  FIBTENEX ΒΑΝΙΛΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 250 ML6,97
  FIBTENEX ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 250 ML6,97
  FIBTENEX ΒΑΝΙΛΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML13,96
  FIBTENEX ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML13,96
  FORCEVAL PROTEIN POWDER ΚΟΥΤΙ 240 GR (8 ΦΑΚΕΛ. X 30 GR)21,05
  FORTICARE ΡΟΔΑΚΙΝΟ/ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 Χ 125 ML871690055685212,37
  FORTICARE ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΛΕΜΟΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 Χ 125 ML871690055711812,37
  FORTIJUCE ΜΗΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML2,15
  FORTIMEL CHOCOLATE ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML2,64
  FORTIMEL COMPACT ΒΑΝΙΛΙΑ 125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ3,51
  FORTIMEL COMPACT ΒΑΝΙΛΙΑ 4Χ125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ871690056045310,91
  FORTIMEL COMPACT ΜΟΚΑ 125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ3,51
  FORTIMEL COMPACT ΜΟΚΑ 4Χ125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ871690056085910,91
  FORTIMEL COMPACT ΜΠΑΝΑΝΑ 125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ3,51
  FORTIMEL COMPACT ΜΠΑΝΑΝΑ 4 X 125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ871240015804610,91
  FORTIMEL CRÈME ΒΑΝΙΛΙΑ 125 GR ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ
  3,72
  FORTIMEL CRÈME ΒΑΝΙΛΙΑ 4Χ125 GR ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ87169005693268,35
  FORTIMEL CRÈME ΣΟΚΟΛΑΤΑ 125 GR ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ3,72
  FORTIMEL CRÈME ΣΟΚΟΛΑΤΑ 4Χ125 GR ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ87169005693408,35
  FORTIMEL ENERGY ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML52023530053662,12
  FORTIMEL ENERGY ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 X 200ML87169005622808,48
  FORTIMEL ENERGY ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML87124001520682,12
  FORTIMEL ENERGY ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 X 200ML87124001520518,48
  FORTIMEL ENERGY ΜΠΑΝΑΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML2,73
  FORTIMEL ENERGY ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML2,73
  FORTIMEL EXTRA ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML3,20
  FORTIMEL EXTRA ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML3,20
  FORTIMEL EXTRA ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 Χ 200 ML87169005627858,44
  FORTIMEL EXTRA ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 Χ 200 ML87169005628088,44
  FORTIMEL EXTRA ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 Χ 200 ML87169005627618,44
  FORTIMEL EXTRA ΚΑΦΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 Χ 200 ML87169005628228,44
  FORTIMEL POWDER ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 335 GR40089766814588,54
  FORTIMEL ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML2,64
  FORTIMEL ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML2,64
  FORTIMEL ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML2,64
  FREBINI ENERGY DRINK 200 ML ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ3,63
  FREBINI ENERGY EASY BAG40518950052635,25
  FREBINI ORIGINAL EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ40860000059134,26
  FRESENIUS RECONVAN EASY BAG 500ML ΣΑΚΟΣ11,82
  FRESUBIN CRÈME CHOCOLATE INT.-125 GR ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ5,85
  FRESUBIN 2KCAL HP40518950004048,56
  FRESUBIN 2 KCAL CREME ΒΑΝΙΛΙΑ 4X125G405189500266811,64
  FRESUBIN 2 KCAL CREME ΣΟΚΟΛΑΤΑ 4x125G405189500390011,64
  FRESUBIN 2 KCAL DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛΗ 200 ML40518950068191,84
  FRESUBIN CRÈME VANILLA INT.-125 GR ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ5,85
  FRESUBIN CRÈME WILD STRAWBERRY INT.125 GR ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ5,85
  FRESUBIN ENERGY DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ3,22
  FRESUBIN ENERGY DRINK ΦΡΑΟΥΛΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ3,22
  FRESUBIN ENERGY EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ40860000070543,22
  FRESUBIN ENERGY FIBRE EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ40860000070787,51
  FRESUBIN HEPA DRINK CAPPUCINO 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ9,36
  FRESUBIN HEPA EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ40860000111985,77
  FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ40860000059443,85
  FRESUBIN ORIGINAL DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ40518950028111,65
  FRESUBIN ORIGINAL DRINK ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ40518950028351,65
  FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ6,78
  FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ40860000070233,76
  FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ40518950086601,78
  FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ40518950086841,78
  FRESUBIN PROTEIN POWDER408600001783111,33
  FRESUBIN RENAL ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛΗ 200 ML40518950016163,43
  FRESUBIN THICKENED STAGE 2 ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ4,21
  FRESUBIN THICKENED STAGE 2 ΦΡΑΟΥΛΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ4,21
  FRISOLAC AC ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR871620071119710,24
  FRISOLAC POST DISCHARGE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR871620070900210,13
  FRISOLAC PREMATURE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400GR 13,26
  FRUITIVITS103,51
  FRUIT MUSLI ΜΟΥΣΛΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΙ 375g80086980075014,95
  GA 1 ANAMIX JUNIOR 400GR5016533648317130,00
  GA EXPRESS 15 (30X25gr)5060014051622348,03
  GA GEL (ΣΚΕΤΟ) 30 Χ 24 GR ΦΑΚΕΛ.5060014051516282,61
  GALACTOMIN 17 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR871240071524917,13
  GALACTOMIN 19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR501653363537927,29
  GELATEIN ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ2,69
  GELATEIN ΚΟΚΤΕΙΛ ΦΡΟΥΤΩΝ2,69
  GLUCERNA SELECT 500 ML RTH VANILLA87104280038124,50
  GLUCERNA SELECT PLASTIC BOTTLE RTH 500ML4,50
  GLUCERNA SR STRAWBERRY 230ML87104280055883,54
  GLUCERNA SR VANILLA SR 230ML87104280055713,54
  GLUTACARE LAB.NEWMED 30 ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΙ Χ 30 GR452€
  GLUTAFIN ΑΛΕΥΡΙ ΑΠΌ ΣΙΤΑΡΙ 500GR SELECT WHITE MIX2,25
  GLUTAFIN ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ FARINA CORN FIBRE 500GR2,25
  GLUTAFIN ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 500GR PENNE2,80
  GLUTAFIN ΜΠΙΣΚΟΤΑ 200GR GRAN BISCOTTO2,54
  GLUTAFIN ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500GR SPAGHETTI2,80
  GLUTAFIN ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ 250GR TAGLIATELLE1,40
  GLUTAFIN ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 400GR PAN BIANCO A FETTE1,92
  GLUTAMINA NM VIAL ΦΙΑΛΙΔΙΟ 40ML/KOYTI ME 30 ΦΙΑΛΙΔΙΑ97,89
  GLUTAMINA NM ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΣ ΜΕ 10GR/ΚΟΥΤΙ ΜΕ 20 ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΥΣ84,98
  GLUTAMINE COMPLEX ARANCIA ΚΟΥΤΙ 30 ΦΑΚ (ΣΚΟΝΗΣ) 30 GR460,48
  GLUTAMINE COMPLEX NEUTRO ΚΟΥΤΙ 30 ΦΑΚ (ΣΚΟΝΗΣ) 30 GR51,00
  GLUTAMINE COMPLEX SUGAR FREE ΚΟΥΤΙ 30 ΦΑΚ (ΣΚΟΝΗΣ) 30 GR51,00
  GLUTAMINE EXTRA 30 ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΙ Χ 30 MG34,02
  GLUTAMINE PLUS MANGO INT. 10 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ17,54
  GLUTAMINE PLUS NEUTRAL INT. 10 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ1,13
  GLUTAMINE PLUS ORANGE INT.10 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ1,13
  GLUTAMINE THERAPY ΚΟΥΤΙ 15 ΦΑΚ (ΣΚΟΝΗΣ) ΤΩΝ 30 GR25,50
  GLUTAPAK 104,50
  GLUTAPAK -R 15GR/ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 90 ΦΑΚΕΛΙΣΚΩΝ 346,50
  GLUTAPAK R ΦΑΚ.3,85
  GLYCINE501653362564627,61
  GLYCOSADE 30 X 60 GR ΦΑΚΕΛ.5060014051400124,45
  GRISSINI 150g80086980021003,40
  HARIFEN ΑΛΕΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 500GR84258870050162,25
  HARIFEN ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΟΥΠΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 500GR84258870051222,80
  HARIFEN ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 500GR84258870051082,80
  HARIFEN ΚΡΑΚΕΡΣ ΤΟΣΤΑΔΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200GR84258870051153,29
  HARIFEN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 125GR84258870050231,59
  HARIFEN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 125GR84258870050541,59
  HARIFEN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 150GR84258870051461,91
  HARIFEN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 150GR1,91
  HARIFEN ΡΥΖΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 500GR84258870050853,98
  HARIFEN ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 500GR84258870050612,80
  HARIFEN ΣΤΡΙΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 500GR84258870051392,80
  HARIFEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200ML84258870050472,09
  HARISIN ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 500GR84258870030432,25
  HARISIN ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΚΑΚΑΟ 150GR84258870030673,64
  HARISIN ΚΟΥΜΠΑΝΙΤΟΣ(ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΚΑΟ)150GR84258870030983,10
  HARISIN ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ 200GR84258870030364,01
  HARISIN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 150GR8425887003210
  8425887003104
  1,91
  HARISIN ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΜΠΙΣΚΟΤΟΥ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 150GR84258870032101,91
  HARISIN ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500GR84258870031422,80
  HARISIN ΤΟΣΤΑΔΑΣ 100GR84258870051773,27
  HCU COOLER 15 WITH DHA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30 ΦΙΑΛX130ML5060014055842364,78
  HCU COOLER ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ)468,99
  HCU COOLER 15 WITH DHA ΚΟΚΚΙΝΟ (30 Χ 130ml)5060014051721389,72
  HEPARON JUNIOR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR501653363543036,88
  HYPERDRINK DB ΚΑΦΕΣ 6 Χ 200 ML340125205333736,39
  HYPERDRINK DB ΒΑΝΙΛΙΑ 6 Χ 200 ML340125205356636,39
  HYPERDRINK DB ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 6 Χ 200 ML43,88
  HYPERDRINK 400 ΒΑΝΙΛΙΑ 6 Χ 200 ML340125205267538,21
  HYPERDRINK 400 ΚΑΡΑΜΕΛΑ 6 Χ 200 ML340125205273638,21
  HYPERDRINK 400 ΒΕΡΙΚΟΚΟ 6 Χ 200 ML340125205296538,21
  IMMUNEX-PLUS ΦΑΚ 125GR10,70
  IMPACT ENTERAL ΦΙΑΛΗ 500 ML17,48
  IMPACT ORAL RTD ΒΑΝΙΛΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 237ML76130324127159,49
  IMPACT ORAL RTD ΚΑΦΕΣ ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 237ML76130324126929,49
  IMPACT ORAL RTD ΦΡΟΥΤΑ ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 237ML76130324128079,49
  IMPACT ORAL ΚΑΦΕΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 5 Χ 74 GR29,59
  IMPACT ORAL ΚΙΤΡΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 5 Χ 74 GR29,59 (5,92/ΦΑΚ)
  INFATRINI ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 Χ 100 ML58,95
  INFATRINI ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 24 Χ 125 ML871690056502143,59
  INTESTAMIN EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ52,63
  ISOLEUKINE 50 30 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ506001405065649,79
  ISOSOURCE PROTEIN ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛΗ 500 ML76130340777145,91
  ISOSOURCE STANDARD NEUTRAL ΦΙΑΛΗ 500 ML76130330522624,77
  IVA ANAMIX JUNIOR 400GR5016533648355149,00
  IVA ANAMIX INFANT ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ KOYTI 400 GR501653363203362,88
  IVA COOLER 155060014051356456,23
  IVA COOLER 30 ΦΙΑΛΙΔΙΑ Χ 130 ML468,99
  JEVITY FOS 500 ML RTH87104280092033,92
  KETOCAL UNF ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 300 GR400897667178740,71
  KEYOMEGA 30 X 4 GR ΦΑΚΕΛ.506001405550747,26
  KINDERGEN PROD ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR400897667162648,61
  L-ARGININE501653362532554,53
  L-CITRULLINE POWDER 100GR132,16
  LEU FREE COOLER 30 ΦΙΑΛX130ML468,99
  LIQUIGEN ΓΥΑΛΙΝΗ/ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 250 ML501653364649818,19
  LIPISTART 400 GR506001405020537,88
  LOPROFIN ΑΛΕΥΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR50165336278624,15
  LOPROFIN ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ ΒΑΝΙΛΙΑ50165336280744,30
  LOPROFIN ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR50165336277184,43
  LOPROFIN ΡΥΖΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR50165336276953,79
  LOPROFIN ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR50165336276884,73
  LOPROFIN ΣΤΡΙΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR5,88
  LOPROFIN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΥΓΟΥ( 2Χ250GR) ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR501653362798523,61
  LOPROFIN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ TETRAPACK 200ML52023530043071,48
  LOPROFIN ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400GR5,63
  LORENZO'S OIL 500ML5016533647174186,79
  LUCOVITAAL JAPANSE Q-10 -200MG8713713016290100,00
  MAXIJUL SUPER SOLUBLE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 200 GR50165336348155,37
  MCT-NM VIAL 20 ML ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ8470005021614180,00
  MCT OIL MODULE ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML14,44
  MCT OIL MODULE ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML501653364716714,44
  MCT PEPDITE 1+ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR501653363665936,37
  MCT PEPDITE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR501653363673434,54
  MCT PROCAL 30X16gr506001405075539,63
  METAGLUTΕ ZS ORANGE 10ΦΑΚ X 15GR11,34
  Melissa Κίκιζας τρόφιμα 
  ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΡΙΦΤΟ FUSILLI ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250GR1,40
  MERANETTI ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ 200g80086980060473,90
  MINI BAGUETTE DUO ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 2 Χ 75g80086980032130,72
  MINI SORISSI ΜΙΝΙ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 100g80086980081572,20
  MIX B ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΨΩΜΙ80086980048074,50
  MIX C ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg80086980048524,50
  MIX PER PANE RUSTICO ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΨΩΜΙ80086980089974,50
  MMA/PA ANAMIX JUNIOR 400GR5016533648379130,00
  MMA/PA ANAMIX INFANT 400GR5016533631982106,70
  MMA/PA EXPRESS 15 (30Χ25)gr5060014051561359,32
  MMA/PA GEL ΣΚΕΤO 30 Χ 24gr5060014051523282,61
  MODULEN IBD ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΥΤ 400G761303494112114,06
  MODULEN IBD CAN 400GR14,40
  MODULEN IBD ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 GR14,06
  Mollino di Ferro (τρόφιμα), δείτε το έγγραφο αλλά νέες τιμές:
  MOLINO DI FERRO ΔΑΧΤΥΛΙΔΑΚΙΑ LE VENEZIANE 250GR2,36
  MOLINO DI FERRO ΚΟΦΤΟ ΜΙΣΟ LE VENEZIANE 250GR1,40
  MOLINO DI FERRO ΚΟΧΥΛΙΑ LE VENEZIANE 250GR1,40
  MOLINO DI FERRO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ LE VENEZIANE 250GR1,40
  MOLINO DI FERRO ΜΠΙΣΚΟΤΑΜΕ ΚΑΚΑΟ & ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ LE VENEZIANE 250GR3,18
  MOLINO DI FERRO ΜΠΙΣΚΟΤΑΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ LE VENEZIANE 250GR3,18
  MOLINO DI FERRO ΜΠΙΣΚΟΤΑΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ LE VENEZIANE 250GR3,18
  MOLINO DI FERRO ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ LE ASOLANE 250GR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ3,51
  MOLINO DI FERRO ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ LE VENEZIANE 250GR1,40
  MOLINO DI FERRO ΠΟΛΕΝΤΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 500GR2,36
  MOLINO DI FERRO ΡΙΓΑΤΟΝΙ LE VENEZIANE 250GR2,36
  MOLINO DI FERRO ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ LE VENEZIANE 250GR2,36
  MOLINO DI FERRO ΣΕΛΙΝΑΚΙ LE VENEZIANE 250GR2,36
  MOLINO DI FERRO ΣΠΑΓΓΕΤΙ LE ASOLANE 250GR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ3,51
  MOLINO DI FERRO ΣΠΑΓΓΕΤΙ LE VENEZIANE 250GR1,40
  MOLINO DI FERRO ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ LE VENEZIANE 250GR1,40
  MOLINO DI FERRO ΤΡΙΒΕΛΙ LE ASOLANE 250GR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ3,51
  MOLINO DI FERRO ΤΡΙΒΕΛΙ LE VENEZIANE 250GR1,40
  MOLINO DI FERRO ΦΙΔΕΣ LE VENEZIANE 250GR1,40
  MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE MAIS SNACK-«∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΑ» ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΜΕ ΓΕΥΣΗ PIZZA 40GR1,82
  MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE MAIS SNACK-«ΜΠΟΥΚΙΕΣ» ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΥΡΙ  40GR1,82
  MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE ITALIAN CLASSIC-CNOCCHI ΑΠΟ
  ΠΑΤΑΤΕΣ 500 GR
  3,10
  MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE EXPRESS-ΣΕΛΙΝΑΚΙ ΜΕ ΤΥΡΙ 104 GR4,56
  MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE EXPRESS-ΠΕΝΝΑΚΙ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ 100 GR
  4,91
  MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE EXPRESS-ΣΕΛΙΝΑΚΙ ΜΕ ΜΑNΙΤΑΡΙΑ 100 GR4,91
  MONOGEN ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR501653363571330,08
  MSUD 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR152,74
  MSUD 2 SECUNDA 500 GR5016533648669
  5016533637519
  153,19
  MSUD AID ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR5016533631883337,98
  MSUD ANAMIX JUNIOR 400GR5016533648393111,20
  MSUD ANAMIX INFANT ΜΕΤΑΛ ΚΟΥΤΙ 400 GR501653363197562,88
  MSUD COOLER 15 WITH DHA 30ΦΙΑΛX130ML468,99
  MSUD COOLER ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014055804389,72
  MSUD CΟOLER ΜΕ DHA ΚΟΚΚΙΝΟ5060014051844389,72
  MSUD GEL 30Χ24 GR ΦΑΚ313,44
  MSUD GEL (ΣΚΕΤΟ) 30 Χ 20 GR ΦΑΚΕΛ.313,44
  MSUD GEL ΟΥΔΕΤΕΡΟ 30 Χ24gr5060014051493282,61
  MSUD MAXAMAID ΜΕΤΑΛ ΚΟΥΤΙ 500 GR116,96 
  MVW COMPLETE FORMULATION (CF MULTI) PEDIATRIC DROPS (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ) ΦΙΑΛΗ 30 ML521400018403437,80
  MVW Complete Formulation Multivitamins Softgels D3000 / Μαλακές Κάψουλες521400018407242,54
  MVW COMPLETE FORMULATION MULTI (CF MULTI) CHEWABLE TABS (ΜΑΣΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ) ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΥΤΙ 60 ΜΑΣΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ
  5214000184041
  42,54
  MVW COMPLETE FORMULATION MULTI (CF MULTI) CHEWABLE TABS (ΜΑΣΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ) ΓΕΥΣΗ ΤΣΙΧΛΟΦΟΥΣΚΑ ΚΟΥΤΙ 60 ΜΑΣΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ521400018405842,54
  MVW COMPLETE FORMULATION MULTI (CF MULTI) ΜΑΛΑΚΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ D3000 SOFTGELS D3000 BT 60 CAPS26,57
  MΙΓΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔ ΑΛΥΣΟΥ (BCAA) ΜΕΤΑΛΛ ΚΟΥΤΙ 500GR164,87
  ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 KG 4,68
  ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΡΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ (ΑΛΕΥΡΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ) 500 GR 2,81
  NEOCATE ADVANCE ΜΕΤΑΛ ΚΟΥΤΙ 400 GR501653361617040,59
  NEOCATE JUNIOR 400GR501653365011247,64
  NEOCATE JUNIOR VANILLA 400GR501653365013647,64
  NEOCATE NUTRA (Spoon από 16-5-2014) ΜΕΤΑΛ ΚΟΥΤΙ 400 GR40,59
  NEOCATE ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR501653364419740,58
  NEOCATE SPOON 400 GR501653364544613,41
  NEPRO HP 220ML87104280028534,27
  NEPRO VANILLA 200 ML TETRA4,97
  NEURO DEFENSE CO-Q10MG 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ 500ML8058333510019100,00
  NOVALAC AMINOVA 400 GR48,59
  NOVALAC AMINOVA LCP - ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΥΤΙΟ ΜΕ ΣΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 400G520362265561944,52
  NOVALAC ALLERNOVA ( 400 GR)17,67
  NOVALAC ALLERNOVA μεταλ. κυλινδρ.( 400 GR)18,07
  NOVALAC ALLERNOVA χαρτινο ( 400 GR)520362244971314,05
  NOVALAC NOVARICE14,65
  NOVALAC POST DISCHARGE-ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΤΙΟ 350G520362290632213,60
  NOVASOURCE DIABETIC ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛΗ 500 ML76130340797016,03
  NOVASOURCE FORTE ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛΗ 500 ML76130340792996,36
  NOVASOURCE GI CONTROL NEUTRAL ΦΙΑΛΗ 500ML76130330708605,69
  NUTRANEO NM ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ8470005045221220,00
  NUTRANEO NM ΦΑΚΕΛ ΜΕ 38GR/ΚΟΥΤΙ ΜΔ 30 ΦΑΚ8437006913546220,00
  NUTREN JUNIOR ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400GR10,18
  NUTRIBEN AT18,13
  NUTRICIA ALLERGY CARE RICE CORN 300GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ5,70
  NUTRIFRIEND SMARTFISH 200ML1,78
  NUTRIGAIN ENERGY ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200 ML X 4 ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ 12,80
  NUTRIGAIN ENERGY ΓΕΥΣΗ ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML Χ 4 ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ 12,80
  NUTRIGAIN ENERGY ΓΕΥΣΗ ΜΠΑΝΑΝΑ 200 ML Χ 4 ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ12,80
  NUTRIGAIN ENERGY ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200 ML Χ 6 ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ 19,20
  NUTRIGAIN ENERGY ΓΕΥΣΗ ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML Χ 6 ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ 19,20
  NUTRINEX GLUTAMINE10,76
  NUTRINI DRINK MF ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML87124001558782,43
  NUTRINI DRINK MF ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML87124001560282,43
  NUTRINI DRINK MF ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML87124001559222,43
  NUTRINI MAX PACK 500ML87124001574836,61
  NUTRINI PACK 500ML87124001571485,84
  NUTRINI DRINK POWDER ΒΑΝΙΛΙΑ ΜΕΤ ΚΟΥΤΙ 400GR40089766813427,38
  NUTRISON ENERGY ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML7,71
  NUTRISON ENERGY ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500ML87169005601324,08
  NUTRISON MULTIFIBRE 500ML PACK9,10
  NUTRISON MULTIFIBRE ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML9,10
  NUTRISON MULTIFIBRE ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500ML87169005595322,96
  NUTRISON PRE PACK 500ML8,13
  NUTRISON ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML6,87
  NUTRISON ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500ML87169005596793,29
  NUTRISON ENERGY 500ML PACK6,00
  NUTRISON 500ML PACK6,87
  OPTINUVIT FINGERFOOD ΚΟΥΤΙ ΜΕ 2 ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ 175 GR KAI 1500KAL426007257104440,94
  OPTINUVIT ALLIN ΒΑΝΙΛΙΑ42600725720104,90
  OPTINUVIT ALLIN ΣΟΚΟΛΑΤΑ42600725720344,90
  OPTINUVIT ALLIN ΦΡΑΟΥΛΑ42600725720584,90  OPTINUVIT INSTAND BS ΚΟΥΤΙ ΜΕ 2 ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ 175GR KAI 1500 KAL426007257101339,47
  OPTINUVIT INSTAND CS ΚΟΥΤΙ ΜΕ 2 ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ 177GR KAI 1500 KAL39,47
  OPTINUVIT INSTAND DS ΚΟΥΤΙ ΜΕ 2 ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ 170GR KAI 1500 KAL39,47
  ORAL FORTE KOYTI 15 ΦΑΚ (ΣΚΟΝΗΣ) 40 GR8056040400197113,00
  OS 1 500GR5016533650457111,20
  OS 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR4003053096026121,90
  OS 2 SECUNDA 500GR5016533648782260,64
  OSMERAL BS PLUS52130056800396,90
  OSMOLITE HN PLASTIC BOTTLE RTH 500ML87104280084353,92
  OXEPA 500 ML RTH35,09
  PAIN BRIOCHE ΨΩΜΙ ΜΠΡΙΟΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 370g80086980065111,68
  PAN CARRE ΨΩΜΙ ΑΣΠΡΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 2 Χ 200g80086980010111,68
  PANETTONE ΠΑΝΕΤΟΝΕ ΜΕ ΣΤΑΦΙΔΕΣ 180g80086980050025,91
  PEDIASURE COMPLETE CHOCOLATE 400 GR10,82
  PEDIASURE COMPLETE VANILLA CAN 400 GR87104280035468,42
  PEDIASURE VANILLA 200 ML TETRA3,17
  PENNE ΠΕΝΝΕΣ 500g80086980057982,80
  PENTASURE CRITIPEP CREAMY VANILLA 6ΦΑΚ X 20GR24,00
  PENTASURE HP BANANA VANILLA 6ΦΑΚ X 30GR25,00
  PENTASURE IMMUNOMAX CREAMY VANILLA 4ΦΑΚ X 61GR27,00
  PEPTAMEN 4 x 200ml76130331107884,92
  PEPTAMEN JUNIOR ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 GR39,39
  PEPTAMEN LIQUID ΣΑΚΟΣ 1000 ML40,12
  PEPTAMEN POWDER ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 430 GR34,38
  PEPTAMEN ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ3,54
  PERATIVE 1 LT RTH13,45
  PERTIMAX 400GR87,89
  PETIT ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ80086980128572,80
  PIPETTE ΚΟΧΥΛΑΚΙΑ 500g80086980058112,80
  PIZZA BASE ΒΑΣΗ ΠΙΤΣΑΣ 2 Χ 150g80086980020254,80
  PKU 1 MIX ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 1000 GR146,31
  PKU 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR5016533637458
  5016533644418
  5016533650556
  86,95
  PKU 2 MIX ΒΑΝΙΛΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 540 GR146,31
  PKU 2 PRIMA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR5016533637465
  5016533649536
  114,23
  PKU 2 SECUNDA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR5016533637472
  5016533648645
  123,26
  PKU 3 ADVANTA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR5016533637489
  5016533649116
  129,14
  PKU 3 SHAKE ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR159,60
  PKU 3 SHAKE KAKAO ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR4003053091656127,43
  PKU 3 TEMPORA 450 GR4003053091205109,68
  PKU AIR 15 ΚΟΚΚΙΝΟ 30 Χ130ml5060014059222295,92
  PKU AIR 15 ΛΕΥΚΟ 30 Χ130ml5060014059246295,92
  PKU AIR 15 ΠΡΑΣΙΝΟ 30 Χ130ml5060014057433295,92
  PKU AIR 15 ΧΡΥΣΟ 30 Χ130ml5060014057419295,92
  PKU AIR 20 ΚΟΚΚΙΝΟ 30 Χ174ml5060014059239394,56
  PKU AIR 20 ΛΕΥΚΟ 30 Χ174ml5060014059253394,56
  PKU AIR 20 ΠΡΑΣΙΝΟ 30 Χ174ml5060014057440394,56
  PKU AIR 20 ΧΡΥΣΟ 30 Χ174ml5060014057426394,56
  PKU ANAMIX INFANT 400 GR501653363196859,00
  PKU ANAMIX JUNIOR ΒΑΝΙΛΙΑ5016533648287192,30
  PKU AΝΑΜΙΧ JUNIOR ΣΟΚΟΛΑΤΑ5016533648225192,30
  PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (KOKKINO) 30 X 87 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014051318225,00
  PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 87 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014055538225,00
  PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (ΜΩΒ) 30 Χ 87 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014055552199,22
  PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (ΛΕΥΚΟ) 30 Χ 87 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014055576225,00
  PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014055590237,23
  PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (ΜΩΒ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014055613237,23
  PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (ΛΕΥΚΟ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014055637237,23
  PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (KOKKINO) 30 X 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014051998236,51
  PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (KOKKINO) 30 X 174 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014052001297,46
  PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 174 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014055651297,46
  PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (ΜΩΒ) 30 Χ 174 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014055675297,46
  PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (ΛΕΥΚΟ) 30 Χ 174 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014055699237,23
  PKU EXPRESS 15 ΛΕΜΟΝΙ 30 ΦΑΚX25GR278,35
  PKU EXPRESS 15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30 ΦΑΚX25GR5060014051738231,77
  PKU EXPRESS 15 ΣΚΕΤΟ 30 ΦΑΚX25GR5060014051585231,77
  PKU EXPRESS 15 ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 30 ΦΑΚX25GR5060014051752231,77
  PKU EXPRESS POWDER (ΣΚΕΤΟ) 30 Χ 25 GR ΦΑΚΕΛ.278,35
  PKU EXPRESS POWDER (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 25 GR ΦΑΚΕΛ.278,35
  PKU EXPRESS POWDER (ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ) 30 Χ 25 GR ΦΑΚΕΛ.278,35
  PKU GEL ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 30 ΦΑΚX24GR ή 20 GR ΦΑΚΕΛ.5060014051455179,60
  PKU GEL ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30 ΦΑΚX24GR ή 20 GR ΦΑΚΕΛ.5060014051462179,60
  PKU GEL ΣΚΕΤΟ 30 ΦΑΚX24GR ή 20 GR ΦΑΚΕΛ.5060014051448179,60
  PKU LOPHLEX LQ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΣΚΟΣ GUALA 125 ML50165336475497,64
  PKU LOPHLEX LQ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΑΣΚΟΣ GUALA 125 ML50165336475017,64
  PKU LOPHLEX BERRY ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 Χ 27,8 GR5016533630978218,32
  PKU LOPHLEX ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 Χ 27,8 GR5016533623918218,32
  PLUM CAKE ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΕΙΚ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 198g80086980035963,60
  POLYDOL EXTRA ΚΟΥΤΙ 200 ML ΚΑΦΕ/ΒΑΝΙΛΛΙΑ12,73
  POLYDOL EXTRA POUDRE ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΣ52003992001657,90
  PRENAN DISCHARGE761303303882210,99
  PRENAN STAGE 151,46
  PROCAL 25 X 15 GR ΦΑΚΕΛ.31,58
  PROSOURCE NoCarb (ΟΥΔΕΤΕΡΟ) 887 ML54,58
  PROSOURCE NoCarb (ΚΟΚΤΕΙΛ ΜΟΥΡΩΝ) 887 ML54,58
  PROSOURCE NoCarb (ΚΡΕΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 887 ML79468801545554,28
  PROSOURCE PLUS(ΟΥΔΕΤΕΡΟ)887ML54,58
  PROSOURCE PLUS (ΚΟΚΤΕΙΛ ΜΟΥΡΩΝ) 887ML54,58
  PROSOURCE PLUS (ΚΡΕΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 887ML54,58
  PROSOURCE TF 45 ML ΦΛΑΚΟΝ7946880144411,87
  PROSURE CHOCOLATE 240 ML TETRAPACK
  7,07
  PROSURE CHOCO 240ML87104288019825,16
  PROSURE COFFEE 240ML87104288019755,16
  PROSURE ORANGE 240ML10,10
  PROSURE ΜΠΑΝΑΝΑ 240ML87104288046795,16
  PROSURE VANILLA 240 ML TETRAPACK87104288046625,16
  PROTI-FRUITS ΜΗΛΟ 4 Χ 125 GR31,11
  PROTI-FRUITS ΜΗΛΟ-ΜΠΑΝΑΝΑ 4 Χ 125 GR22,62
  PROTI-FRUITS ΜΗΛΟ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ 4 Χ 125 GR22,62
  PROTIFAR ΜΕΤΑΛ.ΚΟΥΤΙ 225 GR871240076300410,90
  PROVIDE EXTRA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΑΝΑΝΑΣ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ4,68
  PROZERO 250 ML50600140559412,09
  REAL DIET HP/HC 500ML16,96
  REAL DIET PEPTIDE 500ML340127820404117,08
  REAL DIET RENAL 500ML340124356998417,08
  RENACARE RENAMIL (10X100G)115,79
  RENACARE RENAPRO (30X20G)292,39
  RENACARE RENERGY (10X100G)136,14
  RENAMENT (ΑΝΑΝΑΣ ΜΑΝΓΚΟ) 46,4 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ1,59
  RENAMENT (ΚΡΕΜΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ) 46,4 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ1,59
  RENCONVAN EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ405189500545411,01
  RESOURCE 2,0 FIBRE ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML4,97
  RESOURCE 2,0 FIBRE ΒΕΡΥΚΟΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200 ML4,97
  RESOURCE 2.0 FIBRE ΒΑΝΙΛΙΑ 4Χ200ML76130324943532,73
  RESOURCE 2.0 FIBRE ΒΕΡΥΚΟΚΟ 4Χ200ML76130324933703,00
  RESOURCE ENERGY ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML2,75
  RESOURCE ENERGY ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML2,75
  RESOURCE FRUIT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΗΛΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200 ML2,26
  RESOURCE GLUTAMIN ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 20 X 5G73,45
  (3,67/ΦΑΚ)
  RESOURCE HP/HC ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200 ML2,83
  RESOURCE HP/HC ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML2,83
  RESOURCE HP/HC ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML2,83
  RESOURCE INSTANT PROTEIN ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 GR18,13
  RESOURCE JUNIOR ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML4,65
  RESOURCE JUNIOR ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML4,65
  RESOURCE OPTIFIBRE ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 250G21,64
  RESOURCE THICKEN UP CLEAR CAN 125GR12,28
  RESURGEX PLUS81875700416111,93
  RESURGEX & SELECT (83GR)81875700141211,93
  RUSTICO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 450g80086980039092,16
  S-26 PDF GOLD ΜΕΤ.ΚΟΥΤΙ 400GR12,63
  S-26 LBW GOLD ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 100 ML/ RTF 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ28,91
  SALINIS ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ 60g80086980020701,35
  SANTACTIV DB520039920009767,00
  SANTACTIV DB ΦΙΑΛΙΔΙΟ52003992001584,90
  SANTACTIV DIGEST 60 GR52003992001417,90
  SANTACTIV DIGEST ΚΟΥΤΙ 15 Χ 60GR5200399200226122,00
  SAVOIARDI ΣΑΒΑΓΙΑΡ 150g80086980030603,30
  Schar (τρόφιμα), δείτε τον πίνακα (τέλος εγγράφου)
  SCHAR PETIT ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 gr3,11
  SCHAR BAQUETTE ΜΠΑΓΓΕΤΕΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 350 (2 Χ 175)GR1,68
  SCHAR CEREALE DEL MASTRO PANETTIERE ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300GR1,68
  SCHAR CLASSICO DEL MASTRO PANETTIERE ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 GR1,68
  SCHAR FETTE BISCOTTATE CEREALI ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250GR6,9
  SCHAR FRUIT MUSLI ΜΟΥΣΛΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 375 GR4,95
  SCHAR MIX PER PANE RUSTICO ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 1000 GR4,50
  SCHAR RUSTICO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 GR2,16
  SCHAR PAIN BRIOCHE ΨΩΜΙ ΜΠΡΙΟΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 370 GR1,68
  SCHAR ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 240GR PANE CASERECCIO0,96
  SCHAR ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΛΥΚΑ (ΜΠΡΙΟΣ) (4 Χ 50GR)BON MATIN 200GR0,96
  SCHAR ΨΩΜΑΚΙΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΠΡΟΨΗΜΕΝΑ 200GR CIABATTINE RUSTICHE0,96
  SERAVIT PAED FL ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 200GR501653363185230,67
  SERAVIT PAED UNF ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 200GR501653363182130,67
  SKANDISHAKE MIX ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ 85GR5,68
  SKANDISHAKE MIX ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ 85GR52023530042773,20
  SNACK ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΕΠΙΚΑΛ. ΣΟΚΟΛ. & ΠΡΑΛ. ΦΟΥΝΤ. (3 Χ 35g) 105g80086980052862,60
  SODIUM-D,L-3- HYDROXYBUTYRATE POWDER 50 GR163,74
  SOLVIL 30 X 5 GR ΦΑΚ126,31
  SORISSI ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 250g80086980046303,80
  SPAGHETTI ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500g80086980057742,80
  SUPPORTAN DRINK ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ40860000161932,79
  SUPPORTAN DRINK ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ40860000161862,79
  SUPPORTAN EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ40860000076106,98
  SUPRESSI NP T-DIET PLUS ΦΙΑΛΗ 500ML13,00
  SUPRESSI T-DIET PLUS ΦΙΑΛΗ 200ML11,11
  SUPTENEX ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ (15 ΦΑΚ. Χ 32 GR)62,50
  SUPTENEX ΜΠΑΝΑΝΑ ΚΟΥΤΙ(15 sach x 32gr)62,50
  SUPTENEX ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΤΙ(15 sach x 32gr)62,50
  SURVIMED OPD 500 ML ΣΑΚΟΣ3,64
  SURVIMED OPD 200 ML ΣΑΚΟΣ1,78
  SURVIMED OPD DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ40518950091171,78
  SURVIMED RENAL BANANA D/CH (1 X 6 SACHETS) – 80 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ9,47
  TAGLIATELLE ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ 250g80086980040811,40
  TAXORAL8056040400173210,00
  THICK & EASY 225GR ΚΟYΤΙ501875079001514,50
  TYR 1 500GR5016533650471184,55
  TYR 2 SECUNDA 500GR5016533648706226,51
  TYR ANAMIX INFANT ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR501653363199962,88
  TYR ANAMIX JUNIOR LQ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 125 ML50165336347239,82
  TYR ANAMIX JUNIOR 30 X 36GR5016533648300347,00
  TYR COOLER 15 WITH DHA ΚΟΚΚΙΝΟ(30 Χ 130ml)5060014051691389,72
  TYR COOLER 15 WITH DHA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30 ΦΙΑΛ Χ 130 ML468,99
  TYR COOLER ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ)5060014055828389,72
  TYR GEL (ΣΚΕΤΟ) 30 Χ 24 GR ΦΑΚ5060014051509282,61
  UCD 1 450GR5016533650433132,04
  UCD 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 450 GR5016533092219124,37
  UCD 2 SECUNDA 500GR5016533648829150,25
  VALINE 50 30 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ506001405063248,79
  VALPIFORM ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 1 ΚΙΛΟ4,50
  VALPIFORM ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 1 ΚΙΛΟ4,50
  VALPIFORM ΜΠΙΣΚΟΤΑ COOKIES ΚΟΜ/ΤΑΚΙΑ CHOCO ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 150GR1,91
  VALPIFORM ΜΠΙΣΚΟΤΑ COOKIES ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 150GR1,91
  VALPIFORM ΨΩΜΙ BRIOCHE ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300GR1,44
  VALPIFORM ΨΩΜΙ ΜΙΝΙ ΜΠΑΓΓΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 150GR0,72
  VALPIFORM ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 400GR1,92
  VITABITE 175 GR50600140511038,96
  VITAL 1,5KCAL COFFEE 200ML87104280093404,18
  VITAL 1.5 KCAL 200ML RPB87104289959714,18
  VITAL 1.5 KCAL 1000ML RTH871042899603920,92
  VITAJOULE 500 GR50600140504419,17
  VIVONEX TEN ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 10 X 80 G52,45 (5,25/ΦΑΚ)
  WAFERS ALLE NOCCIOLE ΓΚΟΦΡΕΤΙΝΙΑ ΓΕΜΙΣΗ ΠΡΑΛΙΝΑΣ
  ΦΟΥΝΤ. 125g
  80086980019292,60
  WAFERS POCKET ΓΚΟΦΡΕΤΙΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50g80086980540861,20
  WRAPS 2 X 80g80086980116833,96
  XLEU MAXAMUM ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR5016533631760123,83
  XLEU MAXAMAID 500 GR115,79
  XLYS MAXAMAID ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ5016533631685181,54
  XLYS, TRY LOW MAXAMAID UF ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR5016533631708100,90
  XLYS, LOW TRY MAXAMUM 500 GR5016533631715153,73
  XMET HOMIDON ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR501653363178490,06
  XMTVI MAXAMAID ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 501653363167896,42
  XMTVI MAXAMUM 500GR5016533631739161,75
  XP MAXAMUM 500MG5016533634044111,17
  ΜΙΓΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΗΣ ΑΛΥΣΟΥ(BCAA) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500GR5016533631838128,23
  ΜΙΓΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ 200GR5016533642780177,26
  ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1ΚGR4,50
  ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΡΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ(ΑΛΕΥΡΙ ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ)500GR2,25
  ΜΥΛΟΙ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΑΛΕΥΡΙ 100% ΑΠΟ ΑΛΕΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ FAGOPYRUM ESCULENTUM 1KGR4,50

   Σύνολο εγκυκλίων:
  • Με νεότερη Εγκύκλιο Αρ. Πρωτ.οικ.12593/5-4-2013  ορίζεται:
   ισχύει η ανώτατη μηνιαία δαπάνη (400€+ΦΠΑ) που ορίσθηκε με το υπ’ αρ.47743/19-11-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας (και όχι το 1 τεμάχιο για όσα υπερβαίνουν την οριζόμενη μέγιστη μηνιαία δαπάνη, δηλ. θα αποζημειώνεται το ποσό ανεξαρτήτως ΛΤ μέχρι τα 400€). Ισχύει αναδρομικά από 19-11-12
  • Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.οικ.14711/22-4-2013 που αφαιρεί κάποια γάλατα από τη λίστα αποζημειούμενων του ΕΟΠΥΥ
  • Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.οικ.40747/20-12-2013
  • Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: οικ.11982/28-3-2014