Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ για το ΤΥΠΕΤ

Το ΤΥΠΕΤ ΔΕΝ ανήκει στον ΕΟΠΥΥ και έχει σύμβαση μόνο με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αθήνας και Πειραιά κι από 16/9 και με Θεσ/νίκη

  •  Οι συνταγές των ασφαλισμένων του ΤΥΠΕΤ συνταγογραφούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά, αλλά για τα φαρμακεία που δεν έχουν σύμβαση με το ΤΥΠΕΤ η απόδειξη που εκδίδεται αφορά ολόκληρο το ποσό, εισπράττεται από τον ασφαλισμένο ολόκληρο το ποσό και παραδίδεται σε αυτόν η συνταγή του ιατρού καθώς και η εκτύπωση της εκτελεσμένης συνταγής με επικολλημένα τα κουπόνια των φαρμάκων, ώστε να αποζημιωθεί από το ταμείο του.
  •  Το ΤΥΠΕΤ δικαιολογεί Omacor-Zodin-Maxepa
  •  ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 14.1.2013