Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Πληρωμή μεμονωμένου φαρμακείου για αιτούμενο Νοέμβρη 2012 (pdf)

Ενώ περιμένουμε να πληρωθούμε το υπόλοιπο 45% Νοέμβρη, ερωτηματικά προκαλεί η ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφασης έγκρισης δαπάνης ύψους 219.000€ για πληρωμή - όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση - μεμονωμένου φαρμακείου για συνταγές Νοεμβρίου 2012.

Δείτε την σχετική ανάρτηση: