Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Ποιές κατηγορίες φαρμάκων δίνονται από τα Νοσοκομεία

Εγκύκλιος του ΥΥΚΑ υπενθυμίζει και συμπληρώνει τις οδηγίες που καθορίζουν τα φάρμακα που δίνονται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων, χωρίς να δίνονται συγκεκριμένες λίστες Φαρμάκων αλλά μόνο κατηγορίες.

Αυτές είναι οι:
  • Αντιρετροϊκά
  • Αντιαιμορροφιλικοί Παράγοντες
  • Ανταγωνιστές αυξητικής ορμόνης
  • Αυξητική ορμόνη
  • Παρεντερικά διαλύματα Γλυκόζης 50% 
 Δείτε το έγγραφο: