Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Πρώτη παράταξη η Φαρμακευτική Συμμαχία στην Αττική, τελικά αποτελέσματα εκλογών ΦΣΑ

Εγγεγραμμένα μέλη: 3507
Ψήφισαν: 2584
Συμμετοχή: 73,68%

ΕΛΑΒΑΝ ΓΙΑ ΔΣ:ΣΥΜΜΑΧΙΑ: 1004 (38,85% - 4 ΕΔΡΕΣ)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 396 (15,33% - 1 ΕΔΡΑ)
ΠΑΝΦΑΣΥΝ: 346 (13,39% - 1 ΕΔΡΑ)
ΔΗΠΑΚ: 216 (8,4% - 1 ΕΔΡΑ)
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: 199 (7,7% - 1 ΕΔΡΑ)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 173 (6,70% - 1 ΕΔΡΑ)
ΔΗΜΣΥΝ:123 (4,76%)

Για το πειθαρχικό συμβούλιο, οι τρεις πρώτες παρατάξεις εκλέγουν από έναν υποψήφιο.

ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΦΣ...

Για να θυμηθείτε τα ψηφοδέλτια και ποιοι εκπροσωπούν τις παραπάνω παρατάξεις, πατήστε εδώ:

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/11/t-7-3011.html