Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

Μερικά tips για το 1€ (update)

Αφού θεωρούμε ότι έχετε κάνει το update σε όποιο πρόγραμμα και να έχετε δίνουμε μερικές συμβουλές:

(αυτό το άρθρο θα το βρίσκετε πάντα στις "Συμμετοχές Φαρμάκων")


- το 1€ εμφανίζεται στη διαφορά τιμής του ασφαλισμένου που έχει μετονομαστεί σε διαφορά/κόστος ασφαλισμένου. Όσοι έχουν διασυνδέσει ταμειακή το βγάζει αναλυτικά, οι υπόλοιποι μπορείτε να το επισημαίνετε προφορικά.

- οι δίμηνες χρεώνονται με 1€ οπότε ετοιμαστείτε να έχετε δίμηνες όλες τις συνταγές σας!

- οι δαπάνες αναλωσίμων δεν χρεώνονται με 1€ φυσικά!

- από το 1€ εξαιρούνται οι παθήσεις που δικαιολογούν 0% συμμετοχή. Αν έχουν γραφεί φάρμακα με 0% συμμετοχή χωρίς να πρέπει το 1€ παρακρατείται. Υπενθυμίζουμε ότι η επιλογή συμμετοχής είναι ευθύνη του συνταγογράφου και δεν περικόπτεται η συνταγή

- το 1€ περνάει από το σύστημα στην απόδειξη σαν συμμετοχή και κόβουμε απόδειξη κανονικά με 6,5% ΦΠΑ. Αυτό γίνεται γιατί θα μας παρακρατηθεί από το αιτούμενο (πάλι με το ίδιο ΦΠΑ), άρα είναι το ίδιο.

- οι χειρόγραφες δεν χρεώνουν όπως είπαμε το 1€ και αν και έχουν γίνει διορθώσεις σε όλα τα προγράμματα) σας συμβουλεύουμε να τις καταχωρείτε στο σύστημα (e-συνταγογράφηση) και να τις εκτελείτε μετά ηλεκτρονικά, ώστε να μην κάνετε λάθη στην παρακράτηση του ευρώ το οποίο θα σας κρατηθεί μετά.


Όσοι διαθέτετε “FARMAKON’’, για την κράτηση του 1€ κατά την εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών, προβείτε στην κάτωθι διαδικασία:


  • Ταμεία → Αρχείο Ταμείων → ΕΟΠΥΥ → Επιβάρυνση Ασφαλισμένου  από 0 αλλάζουμε σε 1 αποθηκεύουμε με F3
  • κατά την εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών στο κουτί που εμφανίζεται Επιβάρυνση υπέρ Ταμείου μετατρέπουμε το 0 σε 1€ μόνο στις περιπτώσεις των χρόνιων παθήσεων που δεν εξαιρούνται. Το 1€ θα καταχωρηθεί στη συμμετοχή μόλις την αποθηκεύσετε με F3
  • αν το αιτούμενο ποσό του Ταμείου στην πρώτη εκτέλεση είναι μικρότερο από 1 euro, τότε η επιβάρυνση που έχει ο ασφαλισμένος είναι η ίδια με το αιτούμενο και το αιτούμενο του Ταμείου μηδενίζει.

Προσοχή: το συνολικό πληρωτέο από τον ασφαλισμένο (με την επιβάρυνση του 1€) αναγράφεται μετά το πάτημα του κουμπιού F3.