Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

YYKA: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 1€ ΑΝΑ ΣΥΝΤΑΓΗ

Και επισήμως η έναρξη ισχύος του μέτρου είναι η 8-1-2014.

Δείτε την εγκύκλιο και στο τέλος ποιοί εξαιρούνται (π.χ. τα Εμβόλια):

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2883 εξαιρούνται της καταβολής του 1€ όλοι όσοι πάσχουν από ασθένειες που εμπίπτουν στην συμμετοχή 0%.