Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Συνταγογράφηση στο ΓΕΑ

Δείτε ρυθμίσεις συνταγογράφησης για το Ταμείο της Αεροπορίας στο παρακάτω έγγραφο.

Δεν ανήκει στον ΕΟΠΥΥ και λίγοι Σύλλογοι έχουν σύμβαση. Το άρθρο αυτό συμπεριλήφθηκε ήδη στο βασικό μας άρθρο "Ταμεία/κατάθεση ΕΟΠΥΥ- Βασικοί κανόνες" στην γραμμή γρήγορων ενημερώσεων του blog μας
Ισχύει από Δεκέμβριο 2013:

  • Δίμηνες με ένδειξη "Δίμηνη θεραπεία" και σφραγίδα-υπογραφή θα γράφονται από ειδικό ιατρό και θα θεωρούνται από Ελεγκτή εντός 5 ημερών
  • Η συνταγογράφηση γίνεται με δραστική ονομασία και τις εξαιρέσεις που ισχύουν κανονικά
  • Οι ειδικευόμενοι (και γιατροί που υπηρετούν) συνταγογραφούν κανονικά 1 κουτί και μέχρι θεραπεία μηνός σε χρόνια πάσχοντες με Γνωμάτευση ή αντίγραφο γνωμάτευσης ειδικού!
  • Ειδικοί συνταγογραφούν και τρίμηνες. Φάρμακα άλλης ειδικότητας με Γνωμάτευση ή αντίγραφο γνωμάτευσης ειδικού!
  • Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί (μπλε εντολές) συνταγογραφούν μόνο σε στρατιωτικά νοσοκομεία και μόνο αν δεν υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία (κ.ο.κ. νοσοκομεία αγαθοεργούς πρωτοβουλίας - ιδιώτες - ιδ. κλινικές). Εξαιρούνται ιδιώτες Οδοντίατροι και Γυναικολόγοι (αν δεν υπάρχει στο στρατ. νοσοκομείο)