Δευτέρα 12 Μαΐου 2014

Βγήκε το ΦΕΚ για το πλαφόν συνταγογράφησης! «Στόχος γενοσήμων» το ζητούμενο, με το σύνολο της διαφοράς θα επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος!

Εκδόθηκε σήμερα το ΦΕΚ (βλέπε παρακάτω) που ορίζει το νέο πλαφόν συνταγογράφησης στους ιατρούς ανά ειδικότητα. Πλέον το πλαφόν ορίζεται σε «στόχο γενοσήμων», σε ποσοστό δηλαδή χρήσης γενοσήμων σε σύγκριση με πρωτότυπα. Ο καθορισμός των ορίων αυτών γίνεται ανά ειδικότητα και θεραπευτική κατηγορία σε δραστικές ουσίες εκτός προστασίας. Τους στόχους αυτούς μπορείτε να τους δείτε στο συνοδευτικό πίνακα παρακάτω.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, για τον υπολογισμό των στόχων ανά ειδικότητα υπολογίστηκαν οι συνταγές που...


... συνταγογραφήθηκαν ανά ειδικότητα καθώς και η διαθεσιμότητα γενόσημων φαρμάκων στην εκάστοτε ομάδα, ώστε να εκτιμηθούν δυνητικά οι συνταγές που δύναται να αφορούν συνταγές για φάρμακα εκτός προστασίας ή γενόσημα φάρμακα. 

Η ΗΔΙΚΑ θα αναπροσαρμόσει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έτσι ώστε να μην δύναται ο ιατρός να υπερβεί το θεσπισμένο όριο. Επίσης η ΗΔΙΚΑ οφείλει να προσαρμόσει το σύστημα ώστε ο ιατρός να δύναται να υποδείξει τις περιπτώσεις που πρέπει να χορηγηθεί γενόσημo φάρμακο.

Εφόσον ο ιατρός υποδείξει γενόσημο φάρμακο, κατά την εκτέλεση της συνταγογράφησης δεν επιτρέπεται η χορήγηση μη γενοσήμου από το φαρμακείο. Eφ’ όσον ο ασθενής επιλέξει φάρμακο με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αποζημίωσης πληρώνει το σύνολο της διαφοράς επιπλέον της θεσμοθετημένης συμμετοχής του.

Το άρθρο αυτό θα το βρίσκετε πάντα στη θέση "Νομοθεσία"


Farmakopoioi