Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

Μετακινήσεις νεφροπαθών ασφαλισμένων

Το άρθρο αυτό θα βρίσκεται επικαιροποιημένο πάντα στην ενότητά μας "Φάρμακα ΧΝΑ" στην κορυφή του μπλογκ μας:
Σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Η - υποπαρ. γ.) του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται η αποζημίωση εξόδων μετακίνησης νεφροπαθών ασφαλισμένων για αιμοκάθαρση και συγκεκριμένα «..... γ) όσον αφορά στην μετακίνηση των νεφροπαθών για αιμοκάθαρση ο ασφαλιστικός φορέας αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως εξής:1) Για Αθήνα− Πειραιά 230 € το μήνα.2) Για Θεσσαλονίκη 220 € το μήνα.3) Για Ηράκλειο − Πάτρα 140 € το μήνα.4) Εντός των λοιπών αστικών κέντρων 115 € το μήνα.5) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων(χωριά ή κωμοπόλεις) και για αποστάσεις έως 50 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με το ποσό των 400 € για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται.6) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων(χωριά ή κωμοπόλεις) και για αποστάσεις από 50 έως 80χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης,ο Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με τοποσό των 550 € για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται.7) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων(χωριά ή κωμοπόλεις) και για αποστάσεις από 80 χιλιόμετρα και άνω από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου,προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης,ο Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με τοποσό των 800 € για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται.Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε δεκατρείς και άνωαιμοκαθάρσεις μηνιαίως και σε περίπτωση πραγματοποίησης λιγότερων, τα ανωτέρω ποσά θα διαμορφώνονται αναλογικά ως προς τις πραγματοποιούμενες μηνιαίες αιμοκαθάρσεις και πάντα για την κοντινότερητου τόπου κατοικίας μονάδα αιμοκάθαρσης. Για τις μετακινήσεις ενός εκάστου ασφαλισμένου που μετακινείται σε μη πλησιέστερη του τόπου κατοικίας του μονάδα αιμοκάθαρσης, η τελική έγκριση ανήκει στο Α.Υ.Σ. Η αποζημίωση με τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσάισχύει από 1/12/2012.Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διερευνά τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού σε Νομαρχιακό ή Περιφερειακό επίπεδο για τη μεταφορά των αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων, ή το ενδεχόμενο οι Μ.Χ.Α. και Μ.Τ.Ν.να δύναται να μετακινούν τους ασθενείς τους με ίδιαν ευθύνη κατόπιν συμφωνίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την μηνιαία τιμή αποζημίωσής τους.» 

 Η δαπάνη των εξόδων μετακίνησης στους δικαιούχους αιμοκαθαιρόμενους ασφαλισμένους πραγματοποείται με αίτημα του αιμοκαθαιρόμενου και αποδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Δ/νσης Παροχών. 

Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (dialysis.unit@eopyy.gov.gr) με θέμα Μετακινήσεις Νεφροπαθών, λίστα μονίμων αιμοκαθαιρόμενων ασφαλισμένων της μονάδας σας, που μετακινούνται με ίδια μέσα (δαπάνες) της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού / Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων. Η λίστα να έχει τα εξής πεδία: {Επωνυμία ΜΤΝ/ΜΧΑ: ονομ/μο νεφροπαθή, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Ασφ.Φορέα, Δ/νση κατοικίας} . Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχει ημερομηνία λήξης 27/05/2014. 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής 


Ιωάννης Ν. Βαφειάδης