Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Η νέα ΥΑ για την Τιμολόγηση Φαρμάκων

Μία λογική προέκταση μετά το Πολυνομοσχέδιο στην παράγραφο 7 του άρθρου 2.

Το άρθρο αυτό θα το βρίσκετε πάντα στη στήλη μας "Νομοθεσία-Φορολογικά"