Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Διευκρινίσεις ΗΔΙΚΑ προς τις εταιρείες προγραμμάτων φαρμακείου για το «ταμείο ανασφάλιστων»

Αθήνα, 17/7/2014
Η ΗΔΙΚΑ ενημέρωσε τις Εταιρείες προγραμμάτων φαρμακείου με το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο κοινοποίησε στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, προκειμένου να προετοιμάσουν τις εφαρμογές τους και άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίηση  της Υπουργικής Απόφασης για την ασφαλιστική κάλυψη των ανασφάλιστων.

Επειδή έχει  ζητηθεί από την ΗΔΙΚΑ να συμπεριλάβει άμεσα στην εφαρμογή  της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης την φαρμακευτική περίθαλψη  των ανασφάλιστων σας ενημερώνω με τις διευκρινίσεις που μας έστειλε ο ΕΟΠΥΥ στο συνημμένο έγγραφο του: "Θα εισάγουμε στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης φορέα : «Ταμείο Ανασφάλιστων». Προτείνουμε η ονομασία να είναι «Δικαιούχος φαρμακευτικής περίθαλψης του Ν.4270/2014»
 ·         Οι συνταγές θα μπορούν να εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά από ιατρούς Νοσοκομείων και ΠΕΔΥ και σε καμία περίπτωση χειρόγραφα. Επιβεβαιώνεται ότι ισχύει
 ·         Οι συνταγές με φάρμακα σοβαρών παθήσεων για αποκλειστικά νοσοκομειακή χρήση (πρώην 1Α) που εκτελούνται από φαρμακεία νοσοκομείων θα μπορούν να εκτελούνται μόνο από φαρμακεία νοσοκομείων και αν χαρακτηρισθούν με "Στερείται" θα μπορούν να εκτελεστούν και σε φαρμακεια του ΕΟΠΥΥ.  «O ΕΟΠΥΥ το χορηγεί μόνο σε εξαιρετικές και σπάνιες περιπτώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Υ.Α. 3457 (ΦΕΚ 64Β’/16.01.201) αρ 11 παρ1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» δεδομένου ότι το ίδιο μήνυμα εμφανίζεται στο σύστημα για τους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ
 ·         Οι συνταγές με φάρμακα σοβαρών παθήσεων που εκτελούνται είτε από φαρμακεία νοσοκομείων είτε από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να εκτελούνται μόνο από φαρμακεία νοσοκομείων και από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να εκτελεστούν από ιδιωτικά φαρμακεία. Επιβεβαιώνεται ότι ισχύει σε συμφωνία με την Υ.Α. 56432/2014 (ΦΕΚ 1753 Β’).
 ·         Πάνω στην εκτύπωση της εκδοθείσας συνταγής ως ασφ. φορέας θα εμφανίζεται «Ταμείο Ανασφάλιστων» και καμία άλλη σήμανση. Προτείνουμε η ονομασία να είναι «Δικαιούχος φαρμακευτικής περίθαλψης του Ν.4270/2014» και δεν χρειάζεται άλλη σήμανση.
 Στις συνταγές αυτές θα γίνεται η κράτηση του 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ ; Γενικά για τις συνταγές των ανασφάλιστων ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις με τους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ άρα και η συμμετοχή και το 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ, όταν εκτελούνται από ιδιωτικά φαρμακεία."
Θα σας ενημερώσω άμεσα με τον κωδικό του ταμείου δικαιούχων ανασφάλιστων, τον οποίο πρέπει να συμπεριλάβετε στα προγράμματα σας:
Τμήμα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ΗΔΙΚΑ


                                                                Δ/νση Λειτουργίας κ΄Υποστήριξης Εφαρμογών

FARMAKOPOIOI: Θα βρίσκετε αυτές τις οδηγίες στη στήλη μας 

Ταμεία/κατάθεση ΕΟΠΥΥ- Βασικοί κανόνες/Σφραγίδες