Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

Πήρε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο (Ν.4281/14)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4281/14 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις). Θα τον βρίσκετε πάντα στη στήλη "Νομοθεσία".

Τα άρθρα (216,217,218,219,222,224,225,226, 227,228,229,230)  (Αρ. φύλλου 160Α/8-8-2014) είναι που ενδιαφέρουν τους φαρμακοποιούς. 

Δείτε το ΦΕΚ: 
σελ.240/260