Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Μήνυμα e-syntagografisi για κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Παρασκευή 17/10/2014 ενεργοποιείται στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η δυνατότητα έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών σε ευρωπαίους πολίτες κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ). 

Προσωρινά οι συνταγές αυτές θα εκτελούνται μόνο μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Οδηγίες για την έκδοση των συνταγών αυτών έχουν αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του ιατρού (Νέες λειτουργικότητες Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 13/10/2014 - Οδηγίες χρήσης).