Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Πώς υποβάλουμε συνταγές ΕΟΠΥΥ

τελευταία ημερομηνία ελέγχου εγκυρότητας άρθρου: 19/9/2017


Η υποβολή των συνταγών γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα για τον ΕΟΠΥΥ αλλά και για τα υπόλοιπα ταμεία. Επωνυμία: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
ΑΦΜ: 997478553
ΔΟΥ Αμαρουσίου
Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12 – Μαρούσι, ΤΚ 151 23.
Δείτε πώς θα κάνετε τιμολόγηση στο Farmakonet
Δείτε τις οδηγίες για το σημείωμα και την τιμολόγηση στο σάιτ του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: δεν ξεχνάμε να εκτυπώνουμε από την πύλη της ΚΜΕΣ το σημείωμα των κρατήσεων του ΤΣΑΥ και να το βάζουμε στα έξοδά μας
 

Ξεκινάμε:
 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 • Κόβουμε διαφορετικό τιμολόγιο για κάθε διαφορετική υποβολή
 • Βάζουμε κάθε διαφορετική υποβολή σε διαφορετικό φάκελλο: α) τα παραπεμπτικά αναλωσίμων, β) το «ειδικό αποδεικτικό υποβολής στοιχείων περιόδου» για τα αναλώσιμα που εκτυπώνετε από eΔΑΠΥ, γ) τα τιμολόγια
 • Απέξω από το φάκελλο επικολλάμε το ειδικό έντυπο αποστολής κυτίου, που επίσης εκτυπώνουμε από eΔΑΠΥ
 • Αν αποστέλλουμε περισσότερες από μία υποβολή (άρα και φακέλλους) και τα βάλουμε σε ένα μεγάλο, τότε απέξω πρέπει να γράψετε τους διαφορετικούς αριθμούς υποβολής του eΔΑΠΥ (π.χ. Δ140ΧΧΧΧ, Δ150ΧΧΧΧ κτλ)
 • Οσοι είναι μέλη Συλλόγων με Διανεμητικό τα αποστέλλουν κανονικά στο Σύλλογό τους
 • Εξω από τον κάθε φάκελο, αν το αντίστοιχο τιμολόγιο υπερβαίνει τα ποσά που το απαιτούν, θα υπάρχουν συραμμένα τα αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Φορολογική απαιτείται άνω των 1500 ευρώ και Ασφαλιστική άνω των 3000 ευρώ).
 • ΝΕΟ τα τιμολόγια των αναλωσίμων κόβονται αφού αφαιρεθεί τυχόν ριμπειτ (άρα δεν θα κοπεί πιστωτικό τέλος του χρόνου όπως στα φάρμακα). Κλίμακες ριμπειτ δείτε ΕΔΩ
  
ΦΑΡΜΑΚΑ
1) Τοποθετούμε εντός του φακέλου υποβολής συνταγών:
 • Τις συνταγές μας, δηλαδή τα  3 πακέτα των συνταγών
α. χειρόγραφες (πράσινες και ηλεκτρονικές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα ) * , 
β. κανονικές ηλεκτρονικά εκτελεσμένες (φάρμακα και ανασφάλιστοι) ** ,  
γ. συνταγές ευρωπαίων ασφαλισμένων ΝΕΟ
 • ΝΕΟ:
  1. Αντίγραφο ΣΚΠ (1/3) ( Συγκεντρωτική Κατάσταση φαρμάκων και ανασφάλιστων). Δείτε πού χρειάζεται ο αριθμός σύμβασης στη ΝΕΑ ΣΚΠ
  2. Αντίγραφα Τιμολογίων [α. φαρμάκων και ανασφάλιστων (1/3), β. συνταγών ευρωπαίων ασφαλισμένων  (1/3), γ. ΑΝ υπάρχει πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. από περικοπές (1/3)]
  3. Αντίγραφο σημείωμα της ΚΜΕΣ (1/3) με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή
 • Το μικρό φάκελο με τις συνταγές του ΤΕΑΠΑΣΑ (αν υπάρχει, με διαχωρισμό των εμβολίων από τα λοιπά φάρμακα) και αντίγραφο τιμολογίου ΤΕΑΠΑΣΑ

και κλείνει ο λευκός, πλαστικός φάκελος του ΕΟΠΥΥ. Απέξω συμπληρώνονται τα στοιχεία και ειδικά αθροίζονται τα 2 τιμολόγια (φάρμακα και ανασφάλιστοι + ευρωπαίοι ασφαλισμένοι) και τον αριθμό όλων των συνταγών (φάρμακα και ανασφάλιστοι + ευρωπαίοι ασφαλισμένοι)

2) Συγκεντρώνουμε εκτός του φακέλλου:


Εκτός του φακέλου με τις συνταγές,  έχουμε:

Α ΠΑΚΕΤΟ με:

 1. Την πρωτότυπη ΣΚΠ (2/3) ( Συγκεντρωτική Κατάσταση φαρμάκων και ανασφάλιστων) 
 2. Τα πρωτότυπα τιμολόγια [α. φαρμάκων και ανασφάλιστων (2/3), β. συνταγών ευρωπαίων ασφαλισμένων  (2/3), γ. ΑΝ υπάρχει πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. από περικοπές (2/3)]. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ χειρόγραφα τιμολόγια από κατάθεση Ιουλίου 2016, μόνο από την πύλη ΚΜΕΣ
 3. Το σημείωμα της ΚΜΕΣ (2/3) με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή


Β ΠΑΚΕΤΟ με:
 •  Αίτηση 
 • Το σημείωμα της ΚΜΕΣ (3/3) με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή
 • 1 αντίγραφο ΣΚΠ (3/3) . Δείτε στο έγγραφο το ΝΕΟ υπόδειγμα για το πώς πρέπει να είναι
 • 1 αντίγραφο τιμολογίων [α. φαρμάκων και ανασφάλιστων (3/3),β. συνταγών ευρωπαίων ασφαλισμένων (3/3), γ. ΑΝ υπάρχει πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. από περικοπές (3/3)]
 • Την απόδειξη φορολογικής ενημερότητας, και
 • Την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

 • 'Εναν φάκελο ΤΕΑΠΑΣΑ με 1 πρωτότυπο τιμολόγιο και 1 ΣΚΠ

*  Υπενθυμίζουμε ότι:
 •  Χειρόγραφα εκτελούμε μια ηλεκτρονική συνταγή μέσω του πρόγράμματός μας (ειδικό έντυπο, δείτε υποδείγματα στο έγγραφο) και όχι με το χέρι. Χειρόγραφη εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής κάνουμε μόνο λόγω:
 1. Μη διαθεσιμότητας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ή και
 2. Αποδεδειγμένη αδυναμία πρόσβασης του φαρμακείου στο διαδίκτυο ή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

  εξαιρούνται οι συνταγές που συμπεριλαμβάνουν εμβόλια απευαισθητοποίησης, γαληνικά σκευάσματα, αμπούλες μονοδοσικού ενέσιμου ύδατος, φυσιολογικού ορού κλπ., λόγω λάθους τιμολόγησης από την ΗΔΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση εκτελούμε χειρόγραφα επί της (πράσινης) συνταγής.
 • Δεν χρειάζεται πλέον η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας του 1ου φαρμάκου να γίνεται στην 1η σειρά θέσεων για ταινίες γνησιότητας, του 2ου φαρμάκου στη 2η σειρά κ.ο.κ. Επικολλείστε τις ταινίες γνησιότητας με όποια σειρά θέλετε αρκεί να είναι στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό θέσεις. Στην εκτύπωση της εκτέλεσης υπάρχουν 12 θέσεις για επικόλληση ταινιών γνησιότητας. Συνεπώς, αν με μια εκτέλεση εκτελέστηκαν μέχρι 12 εμβαλάγια, μπορείτε να επικολλήσετε τις 12 ταινίες με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να αναγκαστείτε να χρησιμοποιήσετε σελίδα πρόσθετων ταινιών γνησιότητας.
* * Υπενθυμίζουμε ότι:
 • οι συνταγές δεν χρειάζεται να αριθμούνται
 • οι χειρόγραφες όμως πρέπει να γράφουν πάνω τον αντίστοιχο αριθμό (π.χ. 5,16,253) τον οποίο μπορούμε εύκολα να βρίσκουμε από το πρόγραμμά μας