Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Αίτημα απαλλαγής απογραφής για το ελληνικό φαρμακείο από τον ΦΣ Πέλλας - Η επιχειρηματολογία

Φαρμακευτικός Σύλλογος Πέλλας
Αγ Δημητρίου 15
ΤΚ 58200
Έδεσσα
20-11-2014


Θέμα: Απογραφή Φαρμακείων

Αξιότιμοι Κύριοι
Σε συνέχεια του  Ν.4172/2013 (άρθρο 25) καταργήθηκε η απογραφή με το τεκμαρτό σύστημα του 10% επί των αγορών του έτους καθώς και η απαλλαγή σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών όπως τα φαρμακεία.
Δεδομένου ότι :1.    από το σύνολο των 12000 φαρμακείων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι την 1/1/2014 προχώρησαν σε πραγματική απογραφή αποθεμάτων έναρξης αφού κάτι τέτοιο δεν αποτελούσε ζητούμενο. Η μονομερής απογραφή των αποθεμάτων λήξης για το έτος 2014 θα οδηγούσε σε εικονικό αποτέλεσμα. Ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για την ακρίβεια αφού το ύψος των φόρων που καλείται να καλύψουν οι φορολογούμενοι φαρμακοποιοί αλλά και όσες κατηγορίες επαγγελματιών δεν είχαν έως και σήμερα την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών.
Σας παραθέτω ένα ρεαλιστικό σενάριο φαρμακείου που έχει:
Ø Πωλήσεις 200.000 κατά το έτος 2014
Ø Αγορές  160.000 στο ίδιο έτος
Ø Δαπάνες 22,000
Ø Αποθέματα έναρξης 60,000
Ø Αποθέματα λήξης 60,000


 ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΕΝΑΡΞΗΣ

 ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2014
                      200.000,00 €

                             200.000,00 €
ΑΓΟΡΕΣ 2014
                      160.000,00 €

                             160.000,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 2014
                       40.000,00 €

                               16.000,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ 2014
                        40.000,00 €

                               40.000,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ
                        22.000,00 €

                               22.000,00 €
ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
                        40.000,00 €

                               64.000,00 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ
                        18.000,00 €

                               42.000,00 €
ΦΟΡΟΣ
                           4.680,00 €

                               10.920,00 €
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
                           2.574,00 €

                                  6.006,00 €
Αύξηση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
                           7.254,00 €

                               16.926,00 €
233,33%

Αυτό που ουσιαστικά θα προκύψει θα είναι μία εικονική αύξηση φόρου της τάξεως του 233% την οποία θα κληθούμε να καλύψουμε πραγματικά για τις ίδιες πωλήσεις σε σχέση με την περίπτωση, όπου στις αρχές του έτους θα είχαμε διεκπεραιώσει την πραγματική καταμέτρηση.

2.    Με βάση το τελευταίο δελτίο τιμών το σύνολο των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που νομίμως κυκλοφορούν στην Ελλάδα ανέρχεται στον αριθμό των 8.903 (Οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τρία ) κωδικοί φαρμάκων και χιλιάδες άλλοι κωδικοί παραφαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής, και λοιπών προϊόντων.  Είναι εύλογα αντιληπτό ότι για μια μικρομεσαία επιχείρηση όπως είναι το Ελληνικό φαρμακείο, η καταμέτρηση του συνόλου των αποθεμάτων τέτοιου αριθμού φαντάζει πρακτικώς αδύνατη, ειδικά κάτω από τον καθημερινό γραφειοκρατικό οργασμό αρίθμησης συνταγών, αρχειοθέτησης συνταγών ειδικού καθεστώτος, καταμέτρησης παρακρατηθέντων ποσών υπέρ του ΕΟΠΥΥ, παρακολούθησης Rebate, καταχώρησης των Barcode ανά εμβαλάγιο, διεύρυνσης του ίδιου του ωραρίου λειτουργίας μας και εκατοντάδων άλλων διαδικασιών οι οποίες είναι επιβεβλημένες στην καθημερινή λειτουργία του φαρμακείου και στις οποίες οφείλουμε να επιδεικνύουμε τη μέγιστη αυτοσυγκέντρωση λόγω της ιδιαίτερης φύσης του λειτουργήματός μας.

3.    Τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία διακινούμε ως βασικό κοινωνικό αγαθό στα φαρμακεία μας, αποτελούν διατιμημένα προϊόντα από το Υπουργείο Υγείας. Σε συνέχεια της προσπάθειας εξ ορθολογισμού των δαπανών υγείας οι τιμές των φαρμάκων υπόκεινται σε συνεχείς υποτιμήσεις από το 2010 έως και σήμερα. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι τα μειωτικά δελτία από το 2010 αριθμούν τα 15 (δεκαπέντε). Με βάση τις νομοθετικές διατάξεις του Υπουργού Υγείας περί τιμολόγησης των φαρμάκων, οι τιμές αυτών πιέζονται συνεχώς προς υποτίμηση με την διαδικασία που ονομάζεται «Δυναμική τιμολόγηση» .  Οι συνεχείς μειώσεις των τιμών (2 φορές το χρόνο τουλάχιστον) οδηγούν σε απομείωση της αξίας των τελικών αποθεμάτων μας. Ως αποτέλεσμα της δυναμικής τιμολόγησης εάν μία επιχείρηση παρουσίασε αποθέματα λήξης για το έτος 2013 10.000, τα οποία αποτελούν και αποθέματα έναρξης για το έτος 2014 και παρέμεινε ανενεργή καθ’ όλο το τρέχον έτος, η αποτίμηση των ίδιων αποθεμάτων δεν θα είναι αυτά της έναρξης δηλαδή 10000 ευρώ αλλά  10.000 x (1-y) 
όπου y η ποσοστιαία μείωση που έχουν υποστεί.
Εάν για παράδειγμα η μείωση ήταν της τάξης του 10%, τα αποθέματα λήξης θα παρουσίαζαν μία κάμψη στην αξία τους κατά 1.000 ευρώ. Δεδομένου ότι για την ώρα δεν υπάρχει τρόπος να αποτυπωθεί η μείωση του ενεργητικού μας κατά την μείωση των τιμών των φαρμάκων, κάτι τέτοιο θα μεταφραζόταν ως εσκεμμένως αποκρυφθείσα πώληση και η επιχείρηση θα καλούνταν να πληρώσει το φόρο ίσως και πρόστιμο.
  Σε συνέχεια των πιο πάνω παρατηρήσεων μας παρακαλούμε όπως κάνετε αποδεκτό το αίτημα απαλλαγής απογραφής των φαρμακείων μας.

Για τον φαρμακευτικό Σύλλογο Πέλλας
Πανος Ζαρογουλίδης ΜΒΑ

Φαρμακοποιός