Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Αποζημίωση υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης

Εξαιτίας ενός διευκρινιστικού εγγράφου του ΕΟΠΥΥ προσπαθήσαμε να μαζέψουμε όσο μπορούσαμε τις οδηγίες για την απόδοση διαλυμάτων και υλικών για περιτοναϊκή κάθαρση. Θα τα βρίσκετε πάντα στο άρθρο μας "Αναλώσιμα Διαβήτη-Ειδική Διατροφή-Υγειινή Διατροφή"στην κορυφή του blog.


Δείτε:
  • Σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού. Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους, αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησής του, καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα.

  • Υπενθυμίζεται ότι, κατ’εφαρμογή του υπ’αρ.221/13-1-13 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, τα περιτοναικά διαλύματα και τα εξαρτήματά τους δεν εντάσσονται στα προιόντα στα οποία απαιτείται η ύπαρξη barcode για την απόδοση δαπάνης από τα Τμήματα Παροχών και η απόδοση της δαπάνης θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

  • Διευκρινίζεται ότι για την αποζημίωση περιτοναϊκών διαλυμάτων και εξαρτημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης, δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του γνησίου υπογραφής επί των υπευθύνων δηλώσεων παραλαβής τους, όταν τα ποσά είναι άνω των 1500 Ευρώ, αφορούν αγωγή μηνός και τα σχετικά συνταγογραφηθέντα είδη έχουν καταγραφεί σε γνωμάτευση νεφρολόγου ιατρού.
  • Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το υπ’αρ.221/13-1-12 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιωθούν, όταν η δαπάνη τους κατατίθεται στα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού από προμηθεύτριες εταιρείες, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον δικαιούχο ασφαλισμένο προς την προμηθεύτρια εταιρεία για ποσά από 1500 Ευρώ και άνω.