Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Πήραν ΦΕΚ τα e-shop και οι κυρώσεις για τη μη χορήγηση φθηνότερου φαρμάκου

Tην παραμονή των Χριστουγέννων πήρε ΦΕΚ ο Ν.4316/14 "Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις" που μεταξύ άλλων αναφέρει τα e-shop φαρμακείων. Τα άρθρα που μας αφορούν είναι τα εξής: 4, 46, 47

Δείτε το ΦΕΚ: