Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

ΦΣΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΥΠΕΤ

Σας ενημερώνουμε ότι το ταμείο του ΤΥΠΕΤ μας διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των συνταγών κάπου φαρμακείου είναι μικρός, η υποβολή τους στον Σύλλογο (με σκοπό να διαβιβαστούν στο ΤΥΠΕΤ), μπορεί να πραγματοποιηθεί όποιο μήνα το επιθυμεί ο φαρμακοποιός, με την έκδοση ενός τιμολογίου στο τέλος κάποιου μήνα και φυσικά εντός της τρέχουσας οικονομική χρήσης. 

Επίσης σας παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία της νέας σύμβασης μεταξύ ΠΦΣ και ΤΥΠΕΤ (Απρίλιος 2015) και αφορούν την εκτέλεση συνταγών : 
Το ΤΥΠΕΤ αποζημιώνει με βάση τη λιανική τιμή του αγοραζόμενου φαρμάκου και όχι με βάση την τιμή αναφοράς Για τα παρακάτω, οι ασφαλισμένοι του ΤΥΠΕΤ καταβάλλουν το σύνολο της λιανικής αξίας στο φαρμακείο και για την αποζημίωση τους, απευθύνονται στις υπηρεσίες του ΤΥΠΕΤ εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και προσκομίζοντας την απόδειξη λιανικής πώλησης, συνοδευόμενη από τη σχετική συνταγή και την ιατρική γνωμάτευση : 


Α) τα αναλώσιμα υλικά της νόσου του διαβήτη (ταινίες σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης και βελόνες) 
Β) τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, 
Γ) τα γαληνικά 
Δ) τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εμπεριέχουν Ω-3 λιπαρά οξέα, 
Ε) τα εισαγόμενα μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα και 
Στ) τα σκευάσματα ειδικής διατροφής

 Χειρόγραφες συνταγές αποζημιώνονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις : Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εφόσον φέρουν την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης» 

Εμβόλια απευαισθητοποίησης: Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος και συνεπώς αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σημειώνεται ότι η συνταγή συνταγογραφείται κανονικά στο ατομικό συνταγολόγιο του ΤΥΠΕΤ με την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης» και εκτελείται ηλεκτρονικά από τον φαρμακοποιό Συνταγή που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό και δεν εκτελείται ηλεκτρονικά στο φαρμακείο δεν αποζημιώνεται.

 Για συνταγές άνω των 100 ευρώ, για Αθήνα, Πειραιά και ΘΕσσαλλονίκη και άνω των 250 ευρώ για την υπόλοιπη χώρα, απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του Ταμείου Υγείας, εκτός εάν αυτές έχουν συνταγογραφηθεί στα ιατρεία του ΤΥΠΕΤ ή της Ο.Α.Υ.Τ.Υ.Ε. στην Πάτρα ή από οποιαδήποτε μονάδα συνταγογράφησης 

Για συνταγές άνω των 600 ευρώ απαιτείται προέγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΤΥΠΕΤ Τα φάρμακα εξωσωματικής , Botox και Disport για να χορηγηθούν, απαιτείται προέγκριση της Υγειονομικής επιτροπής του ΤΥΠΕΤ ανεξαρτήτως ποσού. 

Για την συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ο θεράπων ιατρός πρέπει να συμπληρώνει το ειδικό έντυπο Α (έντυπο ΕΟΦ) και να γνωματεύει την πορεία της νόσου. Απαιτείται προέγκριση από τον ΕΟΦ και την Υγειονομική Επιτροπή του ΤΥΠΕΤ. (Ο ασθενής πρέπει να υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή και τις εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν το νόσημα). 

Το ΤΥΠΕΤ δεν αποζημιώνει φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή και συγκαταλέγονται στον αρνητικό κατάλογο, καθώς επίσης και φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των μη υποχρεωτικά συνταγογραφουμένων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). 

Συνταγές στις οποίες απουσιάζει γνωμάτευση ή θεώρηση θα αποζημιώνονται εφ’ όσον κατά την εξέταση σχετικής ένστασης του φαρμακοποιού ή κατά το στάδιο εξηγήσεων επί ελέγχου, προσκομίζεται η σχετική γνωμάτευση.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ             ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ