Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Από τα εισοδήματα 2015 οι αλλαγές σε εισφορά αλληλεγγύης και φόρους επιχειρήσεων


Από τα φετινά εισοδήματα και όχι από τα εισοδήματα του 2014 θα εφαρμοστούν τελικά οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης και αφορούν τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. 


Παράλληλα, από τα κέρδη των επιχειρήσεων του 2015 θα επιβληθεί και ο νέος αυξημένος φορολογικός συντελεστής 29%, έναντι του 26% που ίσχυε έως σήμερα και αφορά τα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.Αντίστοιχα, από τα φετινά έσοδα που θα φορολογηθούν το 2016 αυξάνεται από 80% σε 100% η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, ενώ για τις προσωπικές εταιρείες η προκαταβολή αυξάνεται στο 75%, από 55%.

Στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι η αύξηση του φόρου πολυτελείας στο 13% (από 10%), αφορά την αναδρομική φορολόγηση των εισοδημάτων του 2014 αλλά θα επιβαρυνθούν και οι φετινές φορολογικές δηλώσεις.