Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Δείτε σε επανάληψη όλα τα σεμινάρια από τις 25.6.2015 έως τις 6.9.2015

Τα Webinars του εκπαιδευτικού έτους 2014-2015 του ΙΔΕΕΑΦ ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2015. Από την Πέμπτη 25 Ιουνίου  μέχρι και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε επανάληψη όλα τα webinars, που πραγματοποιήθηκαν από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο, και τη δυνατότητα να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.
 

 

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΕΑΦ τα ονόματα των άριστων.