Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Το πολυθρύλητο Δελτίο Τιμών με το νέο ΦΠΑ

Εκδόθηκε σήμερα το νέο ΔΤ με τις τιμές φαρμάκων υπό το νέο ΦΠΑ 6% αντι για 6,5%.

Η ισχύς του είναι άμεση και φυσικά θα ισχύουν κανονικά μόλις ενσωματωθούν στην Η/Σ και στα προγράμματά μας.

Δείτε και την ΥΑ και αρχείο με όλες τις τιμές:
Το αρχείο με τις τιμές φαρμάκων