Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Η θέση της Ελλ. Αντικαρκινικής Εταιρείας για τις προληπτικές εξετάσεις

Με ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) τοποθετείται στο θέμα των υποχρεωτικών προληπτικών εξετάσεων για τέσσερις διαδεδομένες μορφές καρκίνου, το οποίο έγινε γνωστό ότι επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας.

Όπως επισημαίνει, οι απόψεις και προτάσεις της Ε.Α.Ε. σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου είναι επεξεργασμένες και θεμελιωμένες στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, στην εμπειρία και τις συστάσεις των διεθνών αντικαρκινικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται, καθώς και στην μακροχρόνια εμπειρία της στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση στην χώρα μας.
«Υπήρξε, δε αρωγός στις προσπάθειες της Ελληνικής Πολιτείας, γι΄ αυτό και όποτε κλήθηκε από αυτήν, πρόθυμα ανταποκρίθηκε και με όλες τις δυνάμεις της συνέβαλε στην ενδυνάμωση του αντικαρκινικού αγώνα».

Η απόψεις της ΕΑΕ συνοψίζονται ως εξής:
 

 
- Η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των πολιτών σε εξετάσεις έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου αποτελεί πρωτότυπη διεθνώς πρακτική. Αν εφαρμοστεί στη χώρα μας, εκτιμούμε ότι θα την παρακολουθήσουν με μεγάλο ενδιαφέρον όλες οι χώρες και οι παγκόσμιοι οργανισμοί που ασχολούνται με την υγεία και το καρκίνο ειδικότερα.

- Είναι εντυπωσιακό πως είναι δυνατόν η χώρα μας να καλύψει σήμερα το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και το κόστος αυτής της τόσο φιλόδοξης πρόθεσης για πλήρη πληθυσμιακό έλεγχο!

- Οι προληπτικές εξετάσεις έχουν πλεονεκτήματα, αλλά συνοδεύονται και από μία σειρά μειονεκτημάτων, όπως είναι τα πρόσθετα κόστη και ταλαιπωρία εξαιτίας της ανάγκης πρόσθετων ελέγχων στις περιπτώσεις ασαφών ευρημάτων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της προληπτικής μαστογραφίας, η οποία είναι μία από τις δύο εξετάσεις που θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στα κριτήρια αποτελεσματικότητας της έγκαιρης διάγνωσης. Η προληπτική μαστογραφία, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες (και τη δική μας εμπειρία) συνοδεύεται από ένα ποσοστό ασαφών ευρημάτων στο 30% των εξεταζομένων, γεγονός που οδηγεί στη διεξαγωγή πρόσθετων εξετάσεων ή ακόμα και βιοψιών, αν και τελικά στην πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων δεν πρόκειται να αναδειχθεί η ύπαρξη καρκίνου. Γι' αυτό και η σύγχρονη πρακτική είναι να επικεντρώνεται η προσπάθεια ελέγχου, όπου αυτό είναι εφικτό, σε ομάδες υψηλού κινδύνου και να καθορίζονται με πιο αυστηρά και επιστημονικά κριτήρια τα χρονικά διαστήματα ελέγχου και οι μέθοδοι διάγνωσης.

- Ενώ η ευαισθησία του κ. Υπουργού για την πρόληψη του καρκίνου είναι αξιέπαινη, η προσήλωση του στην έγκαιρη διάγνωση και η αγνόηση της πρωτογενούς πρόληψης προκαλεί εντύπωση. Η Ελλάδα πάνω απ' όλα πρέπει να μειώσει τον αριθμό των καπνιστών, να βάλει τέλος και να ανατρέψει τη συνεχόμενη αύξηση του ποσοστού παχύσαρκων πολιτών της, να μειώσει την ατμοσφαιρική μόλυνση στις μεγάλες πόλεις και σε ορισμένες περιοχές της χώρας, να προάγει την τακτική σωματική δραστηριότητα κ.ο.κ. Μέτρα γνωστά, αποτελεσματικά και πολύ οικονομικά, με τα οποία μπορεί να μειωθεί σημαντικά η συχνότητα εμφάνισης όχι μόνο του καρκίνου, αλλά και πολλών άλλων χρόνιων μη μολυσματικών ασθενειών.

- Σ' ό,τι αφορά την πρόθεση να «τιμωρούνται» οικονομικά οι μη υποβαλλόμενοι στον σχεδιαζόμενο τακτικό έλεγχο συμπολίτες μας, εκτιμούμε ότι εκφράζει περισσότερο την αγανάκτηση του κ Υπουργού για τα ως σήμερα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των Ελλήνων σε προληπτικούς ελέγχους, παρά πολιτική επιλογή, γιατί οι πολλές και σοβαρές παρενέργειες ενός τέτοιου μέτρου το καθιστούν εμφανώς μη συμβατό για δημοκρατική χώρα.

Τέλος η ΕΑΕ, γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της στον τομέα της έγκαιρης διάγνωσης, παρ' όλες τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της οικονομικής κρίσης, θα προσπαθήσει να κρατήσει σε λειτουργία τους κινητούς μαστογράφους της, με τους οποίους τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε δωρεάν μαστογραφικούς ελέγχους σε περισσότερες από 45.000 Ελληνίδες με δυσκολίες πρόσβασης σε διαγνωστικές υπηρεσίες, επειδή κατοικούσαν σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές ή ήταν ανασφάλιστες.

Το ίδιο ισχύει και για την δωρεάν παροχή test pap που πραγματοποιούν πολλά από τα 115 παραρτήματα μας σ' όλη τη χώρα (αλλά και για την προληπτική εξέταση δέρματος, προστάτη και για τον έλεγχο αφανούς αιμορραγίας από το κατώτερο πεπτικό).