Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του τρίτου μνημονίου για το ιδιοκτησιακό