Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Κατευθυνόμενη συνταγογράφηση "πνίγει" τον ΕΟΠΥΥ

Υπερσυνταγογράφηση «πνίγει» τον ΕΟΠΥΥ με το 20% των γιατρών του Οργανισμού να γράφουν πολυάριθμες συνταγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, πρωταθλητές αναδεικνύονται γενικοί γιατροί, καρδιολόγοι, παθολόγοι και νευρολόγοι.

Μάλιστα έλεγχος που πραγματοποίησε ο Οργανισμός αποκάλυψε και κατευθυνόμενη συνταγογράφηση καθώς εντοπίστηκε η χορήγηση 310.566 περισσότερων ημερήσιων δόσεων από τις προβλεπόμενες.

Όπως εκτιμά ο ΕΟΠΥΥ, η επιβάρυνση για τον Οργανισμό ανέρχεται σε...
... περίπου 5 εκατ. ευρώ (για το πρώτο εξάμηνο του 2015) και ήδη οι εμπλεκόμενοι γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν κληθεί για εξηγήσεις. Επίσης, από νεώτερα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ – μέχρι 31 Αυγούστου- προκύπτει ότι ήδη 128 γιατροί από όλη την χώρα έχουν κληθεί από τον Οργανισμό να παρέχουν γραπτές εξηγήσεις για την συνταγογραφική τους συμπεριφορά.

Για 26 γιατρούς οι γραπτές εξηγήσεις δεν κρίθηκαν επαρκείς και ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων και συγκεκριμένα τους αφαιρέθηκε το δικαίωμα της συνταγογράφησης για χρονικό διάστημα 3 έως 6 μηνών.

Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 εκδόθηκαν από την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) συνολικά 56 νέες αποφάσεις, εκ των οποίων 13 για μη επιβολή κυρώσεων (για 9 ιατρούς, 3 φαρμακεία και 1 ιδιωτική κλινική).

Οι υπόλοιπες 43 αποφάσεις αφορούν πρόστιμα ύψους 85.000 ευρώ σε 19 φαρμακεία, 256.000 ευρώ σε 21 γιατρούς και 55.000 σε δύο ιδιωτικές κλινικές. Εκτός από τα χρηματικά πρόστιμα, σε 13 παρόχους (9 φαρμακεία και 4 γιατροί) του ΕΟΠΥΥ αποφασίστηκε προσωρινός αποκλεισμός τους από 6 ημέρες μέχρι και 12 μήνες.

Οι κυριότερες παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους αφορούν:

- Συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων εν αγνοία ασφαλισμένων.
- Έκδοση συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων από ιατρούς εκτός ειδικότητας, χωρίς αιτιολόγηση.
- Υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων.
- Συνταγογράφηση χωρίς εξέταση των ασφαλισμένων.
- Λανθασμένη χρέωση κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ) και επιπλέον χρεώσεις στον ΕΟΠΥΥ.
- Καταχρηστικές χρεώσεις νοσηλίων σε ασφαλισμένους από ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια και συμβεβλημένους ιατρούς.
- Παραπομπή σε Κέντρα Αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας από μη ειδικούς ιατρούς και για παθήσεις που δεν προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

healthview.gr