Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Στη Βουλή η συζήτηση για το νέο νόμο-Ο ΠΦΣ έχει παρέμβαση

Στις 10πμ ξεκίνησε η κοινή συνεδρίαση 3 επιτροπών της Βουλής για τις διατάξεις του νέου νόμου που θα ψηφιστεί. Αυτός περιλαμβάνει τις μειώσεις των τιμών των φαρμάκων από όσα μας αφορούν.

Στη συνεδρίαση αυτή εκλήθη εσπευσμένα εκπρόσωπος του ΠΦΣ και παρίσταται ο Γ' αντιπρόεδρος του ΠΦΣ Γιάννης Δαγρές. Αργότερα θα έχουμε την τοποθέτησή του σε βίντεο.
Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής
θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξερ
γασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σάκης Παπαδόπουλος και Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.


Farmakopoioi