Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση που επιφέρει σημαντικότατες αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων.

Κάτι που σημαίνει ότι οι αλλαγές αυτές έχουν άμεση εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσίευσης (29/10/2015)

Δείτε το ΦΕΚ: