Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ιουλίου!


Μετά από 6μηνη διακοπή το αγαπημένο χόμπι των φαρμακοποιών (κυνήγι της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ) επέστρεψε. Το δρόμο της λοιπόν έχει πάρει η πληρωμή του Ιουλίου (100%) μετά τη σημερινή ανάρτηση για 165 εκατ. ευρώ και την εξόφληση να υπολογίζεται...
...στις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου.

Δείτε το έγγραφο: