Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Στο OpenGov το πολυνομοσχέδιο- Τι προβλέπεται για τα φαρμακεία

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι αύριο το πρωί τέθηκε το πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα Οκτωβρίου το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ και να αφήσετε τα σχόλιά σας. Συγκεκριμένα στο άρθρο 12 για τα φαρμακεία αναφέρει: Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172)  αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) i. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων «αναφοράς», μετά την λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων» (data protection period) σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, μειώνεται στο 50% της τιμής του προϊόντος σε κατάσταση «εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων» είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη τιμή.»