Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

45 μέρες παράταση διάθεσης αποθεμάτων

Σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη Αρ. Γπ(α)/οικ. 69976 της 11ης Σεπτεμβρίου 2015, και ειδικότερα στο άρθρο 13, παράγραφο 7, έχει προβλεφθεί και ισχύει ήδη ότι: «Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την κατά τα ανωτέρω ανατιμολόγηση εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και 45 ημερών για τα φαρμακεία». Aυτό θα ισχύει τόσο για το δελτίο τιμών που θα αναρτηθεί στο site του ΥΥΚΑ εντός της ερχόμενης εβδομάδας, όσο και για τα επόμενα.Η ενημέρωση είναι από την κ. Ειρήνη Μαρκάκη, πρόεδρο Πανελληνίου Συνδέσμου Φαρμακοποθηκαρίων
Δείτε το έγγραφο: