Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Μήνυμα e-synt για επιλογή γενόσημου σκευάσματος

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τετάρτη 11/11 το απόγευμα στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η επιλογή από τον ιατρό γενόσημου σκευάσματος θα ορίζεται ...

....από αντίστοιχη ένδειξη στην καταχώρηση συνταγής κατά την προσθήκη θεραπείας. Με βάση την επιλογή ή όχι αυτής της ένδειξης θα υπολογίζεται το ποσοστό επίτευξης του στόχου γενοσήμων, όπως έχει καθοριστεί με την Υ.Α.Γ5(α)/70068 (ΦΕΚ Β’ 2332/30.10.2015).