Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

Η υπουργική απόφαση απελευθέρωσης τιμών ΜΥΣυΦα

Νέα υπουργική απόφαση υπογράφηκε στις 30-11-2015 προκειμένου να ακολουθήσει η έκδοση του νέου Δελτίου Τιμών, παρά την ΥΑ που είχε υπογραφεί στις 11 Σεπτεμβρίου ειδικά για αυτό το σκοπό.

Στο άρθρο 13, παρ. 3 προβλέπει ότι οι τιμές των ΜΥΣυΦα είναι οι ανώτατες αλλά είναι ενδεικτικές μέχρι την 1-1-2016 και θα αναγράφονται στη συσκευασία υποχρεωτικά.

Δείτε την νέα υπουργική απόφαση τιμολόγησης φαρμάκων: