Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΕΚΑ: Υπέρβαση ορίων αιωρούμενων σωματιδίων

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015                     
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  
Υπέρβαση ορίων αιωρούμενων σωματιδίων
 
 
Σε συνέχεια του από 21.12.15 Δελτίου Τύπου μας, ενημερώνουμε ότι το δίκτυο σταθμών παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατέγραψε στην Αττική, υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10, μεγαλύτερα από 100 μg/m3, για το 24ωρο της 22.12.2015. Συγκεκριμένα στο σταθμό ΛΙΟΣΙΑ 102 μg/m3, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 116 μg/m3, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 102 μg/m3. 
Με βάση τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μέχρι και την Παρασκευή 25.12.15 θα επικρατήσουν μετεωρολογικές συνθήκες (άπνοια, θερμοκρασιακή αναστροφή) που ευνοούν τη συσσώρευση ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα.
 
Συνιστάται στους πολίτες για σήμερα 23.12.15, αύριο 24.12.15 και μεθαύριο 25.12.15  η αποφυγή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας και παρακαλούμε θερμά για τη θετική τους ανταπόκριση στη σύσταση αυτή.
 
Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων σε 24-ωρη βάση και θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση εφόσον υπάρχει αξιόλογη μεταβολή.
 
Επισημαίνεται ότι οι οριακές τιμές για την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε ότι αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 είναι σε 24ωρη (ημερήσια) βάση και όχι σε ωριαία, όπως αυτές έχουν θεσμοθετηθεί με:

α) την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/50/ΕΕ που έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/11 (488/Β/30.3.11), σύμφωνα με την οποία η μέση ημερήσια συγκέντρωση είναι 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται 35 φορές το έτος και η μέση ετήσια συγκέντρωση 40 μg/m3  

β) την ΚΥΑ 70601 (3272/Β/23.12.13), που αφορά σε λήψη βραχυπρόθεσμων  μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.

Επίσης, και στις κατευθυντήριες οδηγίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρονται 24-ωρες (ημερήσιες) οριακές τιμές.