Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Διακοπή λειτουργίας της Η/Σ το Σαββατοκύριακο

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12-13/12/2015 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στο Disaster Recovery Site. Για το λόγο αυτό, δεν θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης το Σάββατο 12/12/2015 από τις 07.30 έως τις 11.00 και την Κυριακή 13/12/2015 από τις 11.00 έως τις 15.00.