Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Χορήγηση αντιβιοτικών από τα φαρμακεία ΜΟΝΟ με ιατρική συνταγή

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα στις 14/1/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη Μπασκόζου με την Επιτροπή του ΚΕΕΛΠΝΟ για την προώθηση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών. Θέμα της συνάντησης ήταν η άσκοπη κατανάλωση αντιβιοτικών στα νοσοκομεία και στην κοινότητα και το τεράστιο πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στα ελληνικά νοσοκομεία. Ακολούθως, αποφασίστηκαν:


Α. Η άμεση συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Επιτήρησης της κατανάλωσης και ορθής χρήσης των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία και η εφαρμογή του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της ΜΑ.

Β. Η προώθηση σε πανελλαδικό επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όλου του προσωπικού των νοσοκομείων σε θέματα εφαρμογής μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων και της ορθής χρήσης αντιβιοτικών μέσω νοσοκομειακών θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Γ. Η υιοθέτηση της ελεγχόμενης χορήγησης αντιβιοτικών από τα φαρμακεία μόνο με ιατρική συνταγή.

Τονίστηκε η δέσμευση του Υπουργείου Υγείας για την άμεση υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων καθώς η αντιμετώπιση της ΜΑ αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ασθενείς και υγειονομικό σύστημα. Για την Ελλάδα υπάρχει δέσμευση, σε διεθνές επίπεδο, για την αντιμετώπιση της ΜΑ ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.