Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΞΑΝΘΟ: Υλοποιήστε άμεσα τις δεσμεύσεις σας και τροποποιήστε την ΚΥΑ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

            Από την πρώτη στιγμή που εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/2015 «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση Φαρμακείου» (ΦΕΚ Β΄ 2330) ΚΥΑ, σας είχαμε επισημάνει ότι θα προκαλούσε μείζονα αναστάτωση στον χώρο των φαρμακείων και την πλήρη απορρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Εκτός των άλλων αντιρρήσεων του Π.Φ.Σ. (οι οποίες εδράζονται στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σας είχαμε επισημάνει ιδίως την απόλυτη ανάγκη για την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ, αναφορικά με την χορήγηση αδειών ίδρυσης φαρμακείων σε επίπεδο καλλικρατικών δήμων.
Ο Π.Φ.Σ. και εγγράφως σας είχε επισημάνει τον κίνδυνο αυτό δυνάμει των υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3898/31.12.2015 και 37/18.01.2016 εγγράφων μας.

Παρά τις επανειλημμένες προσωπικές διαβεβαιώσεις σας ότι θα τροποποιηθεί οπωσδήποτε η ως άνω διάταξη, δεν έχετε μέχρι σήμερα υλοποιήσει τη δέσμευσή σας.

Αποτέλεσμα της καθυστέρησης σας είναι Περιφέρειες να έχουν σήμερα αναρτήσει τις κενές θέσεις φαρμακείων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πληθυσμό των καλλικρατικών δήμων και εφαρμόζοντας την ως άνω διάταξη της ΚΥΑ.

Είναι απαραίτητο ΑΜΕΣΑ να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις σας και να τροποποιήσετε την εν λόγω διάταξη, για την οποία άλλωστε τροποποίηση συμφωνούν και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου σας.

Σε διαφορετική περίπτωση σας καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνο για τη μεταφορά όλων των φαρμακείων στο κέντρο των πόλεων, την ερήμωση της περιφέρειας και την συνεπακόλουθη επιδείνωση της φαρμακευτικής περίθαλψης του ελληνικού λαού.

Με εκτίμηση

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ