Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Κενές θέσεις φαρμακείων στο Νομό Θεσσαλονίκης

 ΔΗΜΟΣ             ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ     ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ    ΑΝΤ/ΧΟΥΣΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ  ΚΕΝΕΣ    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΔΕΛΤΑ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
29.367
    29
    25
    3
1 σε αναμονή

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
 9.859
      9
     8
    0

1 σε αναμονή
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΕΠΑΝΟΜΗΣ
10.810
    10
     9
    1ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
11.901
    11
     9
    0

2 σε αναμονή
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ
25.145
    25
    23
    2ΜΙΚΡΑΣ
18.145
    18
    12
    4
2 σε αναμονή
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
19.587
    19
    18
    0
1 σε αναμονή

ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΠΕΥΚΩΝ
13.052
    13
     9
    2
2 σε αναμονή
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
17.444
   17
    14
    1
2 σε αναμονή

ΧΟΡΤΙΑΤΗ
18.041
   18
    12
    3
3 σε αναμονή
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
21.716
   21
    17
    4
    Οι κενές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν.3918/11 άρ.36 παρ.4 και τροποποιήθηκε με...... το Ν.3984/11 αρ.70 παρ.2 « πλησίον Δημοσίων Νοσοκομείων και σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής
κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου και στις δύο οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη»,
είναι οι παρακάτω:


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                          ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ                  ΚΕΝΕΣ          ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
             2
          1
1 σε αναμονή
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
             2
          1
1 σε αναμονήΕπισημαίνουμε τα εξής:

·       Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά από 1 έως 15 Φεβρουαρίου 2016.

·       Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dykm@pkm.gov.gr.

·       Σχετικά με τη σειρά προτίμησης μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για την συγκεκριμένη θέση την ίδια ημέρα, είναι σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1963/1991  
      
·        Σε εφαρμογή  του άρ.217 του Ν.4281/14, ο φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν δεν υποβληθούν η αίτηση ακυρώνεται.
      Στη συνέχεια και σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, θα ακολουθήσει η κρίση.

·       Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε αργία ή μετά το τέλος του ωραρίου της Υπηρεσίας,
δηλ. ώρα 15.00 μ.μ., αυτή πρωτοκολλείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

                                                                                              Μ.Ε.Π.Κ.Μ.
                                                                           Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                                                                 α/α


                                                                              ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

                                                                                                  ΑΓΓΕΛΙΚΗ