Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016

Εκτέλεση συνταγών με ΦΥΚ

Επικαιροποίηση άρθρου 24/4/2016

Αλλη μια σύνοψη θεμάτων συνταγογράφησης που μας ζητήσατε. Η χρήση των στηλών μας για την ασφαλή εκτέλεση μιας συνταγής με Φάρμακα Υψηλού Κόστους. Οι στήλες και οι οδηγίες μας είναι υποβοηθητικές και συμπληρωματικές για τους συναδέλφους και επικαιροποιούνται κατά το δυνατόν καλύτερα και υπεύθυνα. Τα θέματα συνταγογράφησης μπορείτε να τα βρίσκετε όλα μαζί στη στήλη μας ΕΔΩ

Σύμφωνα λοιπόν με τις πιο πρόσφατης ισχύος οδηγίες έχουμε:
 • ΦΥΚ είναι όλα τα φάρμακα που βρίσκονται μέσα στις 2 στήλες του πίνακά μας, στη στήλη μας "ΦΥΚ/Φάρμακα ΕΟΠΥΥ/Εξωσωματικές/ΧΝΑ", η οποία βρίσκεται πάντα στην αρχική σελίδα στη γραμμή γρήγορων ενημερώσεών μας. Ενα πανάκριβο φάρμακο δεν είναι αυτόματα ΦΥΚ, αν δεν είναι στις 2 στήλες μας.
 • τουναντίον αυτόματα μία συνταγή που περιέχει ΦΥΚ σημαίνει ότι η συνταγή πρέπει να συνοδεύεται από γνωμάτευση ειδικού Ιατρού, η οποία πιστοποιεί την ανάγκη χορήγησης του φαρμάκου για τη συνέχιση της θεραπείας του ασθενούς στο σπίτι (ή έστω η γνωμάτευση να περιέχει τα περισσότερα από αυτά). Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που παίρνει το φάρμακο από τα ιδιωτικά φαρμακεία
 • Αν ένα ΦΥΚ είναι και νοσοκομειακό (μπλε κουπόνι), τότε η χρήση του γνωματεύεται μόνο από ειδικό Ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής -με φυσικά τις απαραίτητες σφραγίδες πιστοποίησης αυτής του της ιδιότητας (δείτε ΕΔΩ)
 • οι ιατρικές γνωματεύσεις ισχύουν για όσο καιρό αυτές αναγράφουν ότι χρειάζεται το φάρμακο ο ασθενής και -σύμφωνα με το  Ν.4250/2014-  δεν χρειάζονται πλέον επικυρωμένα αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων (αν είναι από κρατικά νοσοκομεία) σε κάθε συνταγή, απλά μια φωτοτυπία και πιστοποίηση της αυθεντικότητας από τον ίδιο το φαρμακοποιό με μια απλή φράση: "ακριβές αντίγραφο", καθώς και σφραγίδα-υπογραφή
 • τα ΦΥΚ που έχουμε με πράσινο χρώμα στις στήλες μας χρειάζονται να έχουν γνωμάτευση από την Ειδική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ. Τη διαδικασία την έχουμε, καθαρά ενημερωτικά, στην βασική μας στήλη και ισχύουν τα ίδια με τις γνωματεύσεις
 • τα ΦΥΚ που έχουμε με ροζ χρώμα στις στήλες μας είναι φάρμακα για εξωσωματική τα οποία ο ΕΟΠΥΥ επέλεξε να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του χωρίς εξαιρέσεις
 • υπάρχουν και άλλα φάρμακα με περιορισμό διάθεσης μόνο από νοσοκομεία ή φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ χωρίς να είναι ΦΥΚ, τα έχουμε όλα στη στήλη μας, καθώς και φάρμακα που χορηγούνται και από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (χωρίς συμμετοχή) και από ιδιωτικά (με συμμετοχή)

Οι στήλες μας διαχωρίζουν τα ΦΥΚ ανάλογα με τον τρόπο διάθεσής τους, που είναι και το σημαντικότερο να ξέρουν οι Φαρμακοποιοί, και αυτός είναι:

 • τα φάρμακα της στήλης 1 χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από τα δημόσια Νοσοκομεία! Αν αυτά αδυνατούν τότε βάζουν "στερείται" και οι ασθενείς απευθύνονται μόνο στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αν και αυτό πρόσφατα έχει απαγορευθεί ρητά! Επίσης έχει απαγορευθεί ρητώς να μπαίνει στερείται του ΕΟΠΥΥ ώστε να οδηγηθούν στα ιδιωτικά φαρμακεία!
 • τα φάρμακα της στήλης 2 περιέχουν τα ΦΥΚ των οποίων ο τρόπος διάθεσης επιλέγεται από την εταιρία παρασκευής τους. Τα ΦΥΚ αυτά διατίθενται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και από τα ιδιωτικά φαρμακεία -αν η εταιρία το επιλέξει- και άρα τα φάρμακα από τη στήλη 2 που δίνουμε διατίθενται στην αποθήκη μας ή κατευθείαν από την εταιρία
 • τα φάρμακα της στήλης 3 περιέχουν φάρμακα που έχουν δεσμευθεί από τον ΕΟΠΥΥ να δίνονται μόνο από τα φαρμακεία του αν και δεν είναι ΦΥΚ
 
  
Με το συνδυασμό λοιπόν των πληροφοριών του πρόγράμματός μας, τη διασταύρωση του φαρμάκου με τις στήλες μας και ένα τηλεφωνάκι στην αποθήκη μας για τη διάθεση ή όχι ενός ΦΥΚ της στήλης 2 που θέλουμε, έχουμε απολύτως σίγουρη και ασφαλή την εκτέλεση της συνταγής μας!

Κι ένα τελευταίο:


 • Δεν δίνουμε ΦΥΚ με τιμή άνω των 3.000€!!!
 • Δείτε το ποσοστό κέρδους των ΦΥΚ ΕΔΩ